FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt29/11/2018

Beskattning av bostadsrätt när en del är gåva

Som jag har förstått det så skall gåva av bostadsrätt vara skattefri och beskattas vid försäljning, beskattas man mer för att man fått halva bostaden som gåva än om jag och min man säljer den tillsammans.

Vi ska skiljas och han ska bo kvar så jag ska ge han min halva av lägenheten då jag kommer fortsätta betala min del av lånet eftersom våra barn bor där.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att gåvor är skattefri, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL), och att den som får gåvan går in i den tidigare ägarens skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL. Det betyder att om Kalle ger ett hus till Lisa behöver Kalle inte betala skatt för huset. Dock tar Lisa över Kalles skattesituation. Det innebär att Lisa behöver skatta (när hon säljer huset) för såväl den värdeökning som skett från när hon tog emot huset som den värdeökning som fanns när Kalle ägde den.

Vad som gäller i ditt fall

Din man kommer inte beskattas hårdare om han säljer bostaden själv än om ni hade sålt den tillsammans. Men på grund av att han träder in i din skattemässiga situation, kommer han även att beskattas för den värdeökning som har skett under den tid du har ägt andelen.

Joel ÅkerlindRådgivare
Hittade du inte det du sökte?