FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/11/2019

Beskattas fastigheter vid bodelning?

Bodelning;finns hus o 7ha.mark beskattning?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning är ett skattefritt förfarande
När överlåtelser av fastigheter sker genom bodelning uppkommer ingen skattskyldighet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det innebär att ni inte behöver betala någon skatt vid överlåtelsen.

Värdet av fastigheten i bouppteckningen och vid bodelningen
I bouppteckningen och i bodelningen tas värdet av fastigheten upp med avdrag för latent skatt. Den som övertar fastigheten ska nämligen kompenseras för att denne vid en framtida försäljning kommer behöva betala kapitalvinstskatt. Det är en endast en hypotetisk skatt och medför som sagt ingen skattskyldighet vid själva bodelningen.

Beräkning av latent skatt görs enligt följande:
Marknadsvärdet - mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnader + förbättringsutgifter) = kapitalvinsten (44 kap. 13-14 §§ inkomstskattelagen)

Kapitalvinsten x 0,22 = Den latenta skatteskulden (45 kap. 33 § inkomstskattelagen)

Marknadsvärdet – den latenta skattskulden = värdet som ska tas upp i bouppteckningen och i bodelningen

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?