Besittningsskydd vid uthyrning av villa

2021-08-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi planerar att långtidsuthyra vår villa och undrar, efter att ha läst både här och i vad vi uppfattat vara tillämpliga lagar (jordabalken och privatuthyrningslagen) utan att riktigt få koll, huruvida besittningsrätt gäller eller inte för kommande hyresgäst. Vi planerar att flytta tillbaka till villan i framtiden och önskar kunna göra detta genom att i avtalet skriva ömsesidiga uppsägningsvillkor med uppsägningstid.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer hyresgästen att ha besittningsskydd?

Vid uthyrning av egen bostad såsom en villa tillämpas lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) och inte jordabalken (1 § privatuthyrningslagen). Enligt 3 § tredje stycket privatuthyrningslagen har en hyresgäst inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalar om annat. Detta innebär att en kommande hyresgäst inte kommer att ha besittningsskydd. Hyresgästen måste därmed flytta när avtalet upphör att gälla, det vill säga efter att uppsägningstiden har gått ut. Det är dock viktigt att påpeka att ni inte får avtala om kortare uppsägningstid än vad privatuthyrningslagen säger, då detta skulle vara till nackdel för hyresgästen (2 § privatuthyrningslagen). Enligt 3 § andra stycket privatuthyrningslagen är uppsägningstiden en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden. Det finns dock inget hinder mot att avtala om längre uppsägningstid än detta.

Jag hoppas att du/ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2077)
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (96397)