Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning?

Hej

Kan jag hyra ut mitt hus i max 2 månader, utan att hyresgästerna på något sätt har rätt att vara kvar.

Tänker svensk lag som går in och styr.

Tänker hyra ut april - maj men de måste flytta ut då.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det är ett hus du ska hyra ut i andrahand och inte en hyresrätt, blir lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") tillämplig, och inte 12 kap. jordabalken ("hyreslagen") enligt 1 § privatuthyrningslagen.

Eftersom du har planerat att hyra ut ditt hus i två månader, ska du upprätta ett hyresavtal som ska gälla på bestämd tid (april-maj). Ett hyresavtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, men avtalet får även sägas upp tidigare enligt 3 § privatuthyrningslagen.

Hyresgäster med förstahandskontrakt har ett starkt besittningsskydd redan från dag ett men vid andrahandsuthyrning är det annorlunda och hyresgästen har en svagare besittningsrätt. Hyresgäster som hyr en privatbostad i andra hand får alltså inget som helst besittningsskydd.

Sammanfattningsvis kan du alltså du hyra ut ditt hus i två månader, utan att hyresgästerna på något sätt har rätt att vara kvar, förutsatt att hyresavtalet endast gäller för den tid du vill.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan ArikanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”