Berätta för chef om kollegas beteende - förtal?

FRÅGA
Förtal. Hur fungerar det? Jag har på jobbet en situation där en person betett sig illa mot kollegor och uttryckt sig öppet rasistiskt i lunchrummet. När chefer är närvarande ändras personens beteende fullständigt och nu när en ny chefsposition står öppen är hens namn med som kandidat.Jag vill gå till cheferna och förklara läget, då Jag verkligen inte anser att denna person ska erhålla sådant ansvar. Detta är klart ett fall av förtal, så Jag har bitit mig I tungan, men lagen är lite vag på punkten om det är försvarbart att dela informationen i fråga.Hjälp? Vill inte riskera böter eller fängelse för att skydda företaget mot ett katostrofalt beslut, men vill heller inte se en sådan person i maktposition över andra.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan utgöra förtal att berätta för dina chefer om din kollegas beteende.

I brottsbalken (BrB) finns lagar om brott. Förtal regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det.

Först och främst lär det inte uppfylla lagens krav på "spridning" ifall du berättar för dina chefer. Spridning innebär uppgiften sprids till ett flertal personer. Det behöver inte nödvändigtvis nå ut till allmänheten genom att till exempel publiceras på internet, men om du skulle berätta för alla på din arbetsplats skulle det eventuellt räknas som spridning. Att berätta för en eller två personer är dock inte spridning. För att vara helt säker skulle du kunna berätta för endast en av cheferna, vilket inte kan utgöra förtal.

Eftersom det inte lär bli fråga om en spridning i lagens mening skulle övriga krav inte aktualiseras. Du behöver alltså inte kunna visa att det var försvarligt att lämna uppgiften och att den var sann eller att du i vart fall hade skälig grund att tro det. Det kan ändå sägas att den här typen av uppgift lär bedömas vara försvarlig att lämna. Prövningen av om gärningen var försvarlig görs utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Där kan bland annat beaktas om intentionen varit att avslöja övergrepp mot enskilda eller andra oegentligheter, såsom missförhållanden i olika typer av verksamheter (Prop. 2016/17:222).

Som svar på din fråga utgör det alltså inte förtal att berätta för sin chef om en kollegas olämpliga beteende.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88295)