FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll21/06/2015

Beräkning av underhållsbidrag och avdrag för hemmavarande barn

Hej

Vid uträkning av underhållsbidrag läser jag att jag som icke boendeförälder får förbehålla 40% av prisbasbeloppet. Jag utgår for att det är per hemmaboende barn, mao jag har två hemmaboende barn och ett barn jag skall betala underhållsbidrag för och vår då förbehålla 2*40%*44500.. Stämmer mitt antagande?

mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Det stämmer att du, vid beräkningen av din förmåga att betala underhållsbidrag, får räkna bort 40 % av gällande prisbasbelopp (det vill säga för år 2015 40 % av 44 500 kr) per hemmavarande barn. I detta belopp ska dock även räknas in vad dina hemmavarande barn får av den andra föräldern, se 7 kapitlet 3 § fjärde stycket Föräldrabalken. Om dina hemmavarande barn bor tillsammans med dig och barnens moder och modern betalar omkostnader för vartdera av barnen till ett belopp som motsvarar eller överstiger 40 % av gällande prisbasbelopp så har du således inte rätt att, vid beräkningen av hur mycket du kan betala i underhållsbidrag till det barn du ej bor tillsammans med, dra av 40 % av gällande prisbasbelopp per hemmavarande barn.

Försäkringskassans hemsida kan du enkelt räkna ut hur mycket i underhållsbidrag du är skyldig att betala.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare