Beräkning av underhållsbidrag

2016-10-25 i Underhåll
FRÅGA
Angående Underhållsbidrag.Om fadern tjänar över 50.000kr per månad kan man kräva ett högre Underhållsbidrag är högsta summan från FK och hur går man då tillväga? Det finns 3 barn under 18 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler beträffande underhållsstöd återfinns i Föräldrabalken (FB) och Socialförsäkringsbalken (SFB).

Enligt FB 7:1 iakttar man vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga vid beräkning av underhåll. Vardera förälder ska ta del i barnets underhåll efter förmåga. Enligt FB 7:2 ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet antingen om föräldern inte har vårdnaden om barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet endast bor hos den ena av dem. Av detta följer att om barnen bor växelvis hos föräldrarna ska enligt huvudregeln underhållsbidrag inte utgå.

Vid beräkning av barnets behov brukar man utgå från ett schablonbelopp vilka är:
För barn, 0-6 år: 65 % av prisbasbeloppet/år.
7-12 år: 80 % av prisbasbeloppet/år.
> 13 år: 95 % av prisbasbeloppet/år.

Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300:-. Är barnen i din fråga över 13 år utgör deras behov således 42085:-. Därutöver får avdrag göras för CSN och dylikt.

Enligt 7:3 FB får underhållsskyldig förälder förbehålla sig vissa belopp, inräknat boendekostnader och dylikt.

Förälderns förmåga beräknas således enligt följande:
Inkomst efter skatt
- (120 % av prisbasbeloppet+boendekostnader+övrigt)

Uträkningsformeln ser ut enligt följande:
Barnets behov x Bidragspliktig förälders överskott /
Föräldrars sammanlagda överskott
= Underhållsbidrag

Som du kan se ovan är det en tämligen komplicerad uträkning för att få fram underhållsbidraget. Däremot kan snabbt sägas att ja, underhållsbidraget kan vara högre än högsta summan från Försäkringskassan vilket idag är 1584:-/mån.

Av 7:2 st. 2 framgår att underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Det innebär att föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget. Är inte detta möjligt kan talan väckas om att få ut underhållsbidrag till barnen i den ort där mannen har sin hemvist enligt 7 kap. 12 § FB.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1023)
2021-02-21 Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?
2021-02-20 Underhållsskyldighet efter barn blivit myndig
2021-02-18 Påverkar studiebidrag förälders underhållsskyldighet?
2021-02-09 Vad omfattas av underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (89567)