beräkning av underhållsbidrag

2016-07-25 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Ett underhållsbidrag som är fastställt via dom och baserat på schablon och ej på verkliga kostnader. 3 barn som är i behov av glasögon och linser samt att två av barnen har receptbelagd medicin som inte ingår i läkemedelsförmån. Domen blev lägsta 1573 per barn. Jag undrar då om inte kostnad för glasögon och medicin skall vara utöver då detta inte är något alla barn har en kostnad för?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man bestämmer ett underhållsbidrags storlek ska man enligt 7 kap 1 § FB utgå från barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid prövningen av barnets behov ska man göra en individuell analys av det aktuella barnets unika behov. Vid fastställandet av barnets behov utgår rätten i praktiken ofta utgått från schablonbelopp. Rätten har i andra ärenden utgått från schablonbelopp som utarbetas av socialstyrelsen och konsumentverket. I socialstyrelsens schablonbelopp ingår inte kostnader för funktionsnedsättningar, till vilket man kan räkna synnedsättning. Kostnader för glasögon och linser ingår inte heller i konsumentverkets schablonbelopp.

Att kostnader inte ingår i schablonbeloppet betyder att de kan läggas till schablonbeloppet, så som du också argumenterar. Detta beror på att det, som du säger, är kostnader som inte alla barn har. Att observera dock är att dessa schablonbelopp bara är vägledande, det vill säga är rätten inte bunden av dem utan kan göra en egen bedömning. Jag har ju inte läst den dom på vilket underhållsbidraget grundar sig på, så jag vet inte om rätten har tagit ställning till detta eller hur de har resonerat.

(Socialstyrelsens schablonbelopp fanns i SOSFS 1999:15, Konsumentverkets schablonbelopp framgår av deras årliga rapport Koll på pengarna). Jag rekommenderar dig även att läsa en enkel sammanställning av försäkringskassan som finns här.

Om du vill överklaga Tingsrättens beslut måste du begära ändring till Tingsrätten inom tre veckor från den dag domen beslutades. Domar överklagas till Hovrätten, men det krävs att Hovrätten ger ett prövningstillstånd för att underhållsbidraget ska prövas igen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll