FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/03/2016

Beräkning av underhållsbidrag

Hej

Min dotter är sjukskriven sedan ett flertal år. Före jul stack hennes man ifrån henne och deras 17-årige son. Hennes pension är c:a 15 000,-/mån, hans lön är c:a 48 000,-/ mån. vad är rimligt att han betalar i underhåll för sin son. De har delad vårdnad, men han har inte haft kontakt med sonen sedan före jul. Alla utgifter som fritidsaktiviteter, läger m m står modern för. Eftersom han stack ifrån sin sängliggande, handikappade fru vill sonen inte veta av honom. Mycket av vården och omsorgen om hemmet hamnade på honom, trots att hon har hemtjänst.

Tacksam om ni kan ge oss ett svar.

Brita

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag finns i Föräldrabalken (FB) medan regler om underhållsstöd finns i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Att föräldrar är underhållsskyldiga framgår av 7 kap. 1 § FB. Eftersom ditt barnbarn inte bor hos sin pappa så ska han fullgöra sin underhållsskyldighet till sin son genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsbidrag räknas ut ifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Dessa delar på underhållet sinsemellan utifrån sin respektive förmåga vilket innebär att en förälder med bättre ekonomisk förmåga betalar mer.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

För att tydliggöra vill jag börja med att förklara skillnaden mellan underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut och underhållsbidrag som det går att avtala om eller få fastställt i domstol.

Underhållsbidrag är ett bidrag som en underhållsskyldig förälder betalar till barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § FB. Underhållsstöd är ett stöd från samhället och betalas ut från försäkringskassan med en summa om 1 573 kronor i månaden enligt 18 kap 20 § SFB. Om barnet får underhållsbidrag med 1 573 kronor eller mer kan barnet inte samtidigt få underhållsstöd enligt 18 kap 21 § SFB. En förälder som är underhållsbidragsskyldig ska, helt eller delvis beroende på inkomst och antal barn, betala ett belopp motsvarande underhållsstödet till försäkringskassan enligt 19 kap 2 § SFB.

Beräkning av barnets behov

Den schablon som brukar används för att fastställa barnets behov är Socialstyrelsens, nu upphävda, Allmänna råd. Då skulle sonens behov vara 95 % av prisbasbeloppet, eftersom hon är 17 år, vilket motsvarar 3 507 kronor i månaden. Från det beloppet görs dock avdrag för sociala förmåner som barnbidrag och tillägg för individuella kostnader såsom t ex mediciner. Det är omöjligt att säga exakt vad som är ditt barnbarns behov och det bästa är att göra en ordentlig beräkning utifrån honom baserat på mat, kläder, fritidsaktiviteter etc.

Beräkning av underhållsbidrag

Utifrån barnets behov ska underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna utifrån deras ekonomiska förmåga. Om barnets pappa tjänar mer ska han stå för en större del av underhållet. Det är dock inte möjligt för mig att säga vad som är en rimlig summa att betala i underhållsbidrag då det baseras på barnets behov och föräldrarnas inkomst då föräldrarna får förbehålla sig ett belopp för levnadskostnader vilka kan variera lite vilket framgår av 3 § 7 kap. FB. Ett tips är däremot Försäkringskassans hemsida där de har en räknesnurra som gör det möjligt att göra en beräkning av vad en förälder ska betala i underhållsbidrag. Den är väldigt pedagogisk och det finns fält för att sätta in alla relevanta belopp. Du hittar den här. Utifrån den, eller någon annan beräkning, kan din dotter och barnets pappa avtala om vad underhållsbidraget ska vara.

Standardtillägg

Ibland talas det om standardtillägg som bygger på att barn ska ha rätt att göra anspråk på en bättre standard om en förälder har det. Det finns inte mycket rättspraxis kring just standardtillägg men eftersom pappan har en hög inkomst i förhållande till mamman som sonen bor hos kan detta innebära att barnet ska få lite extra pengar utöver det konkreta behovet.

Sammanfattning

Som sagt är det möjligt att få underhållsbidraget fastställt genom dom eller avtal. Det är såklart enklast om din dotter och hennes man kan avtala om vad han ska betala i underhållsbidrag till sonen t ex med hjälp av Försäkringskassans räknesnurra. Ni kan också påtala att sonen bör få ett standardtillägg utöver det konkreta behovet eftersom han bör kunna göra anspråk på en bättre standard då pappan har det. Om ni vill ha hjälp av en jurist för att fastställa underhållsbidraget och skriva ett avtal om detta kan ni kontakta Familjens Jurist. Det är också möjligt att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan men då kan ditt barnbarn få maximalt 1 573 kronor och eftersom din dotter och hennes man har så ojämnt fördelade inkomster så skulle han förmodligen få mer pengar för sitt underhåll genom underhållsbidrag!

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”