FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll28/03/2015

Beräkning av underhållsbidrag

Hej

Jag undrar över Underhållsbidrag

Är räkneverktyget på försäkringskassans sida praxis att räkna efter? Eller om jag skulle anlita jurist/advokat skulle de räkna på något annat vis?

Vänligen Annette

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB) ska föräldrar svara för underhåll åt ett barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det betyder att underhållet kommer beräknas utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov.

Barnets behov beräknas schablonmässigt och beror på barnets ålder. Därefter får man lägga till extra kostnader barnet har, tex eventuella sjukvårdskostnader eller barntillsynskostnader, och därefter görs avdrag för tex barnbidrag som barnet erhåller.

När man ska beräkna en förälders ekonomiska situation tittar man på förälderns inkomst, och gör avdrag för vissa kostnader som framkommer av 7 kap 3 § FB (tex boendekostnad och vissa levnadskostnader). Det som kvarstår efter att man har gjort avdrag enligt denna paragraf används vid beräkningen.

Det betyder alltså att beräkningen är samma hos försäkringskassan som hos andra jurister, och det kommer inte bli någon skillnad på vem som gör beräkningen eftersom beräkningen är reglerad i lag.

Mvh

Julia EkerotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000