Beräkning av underhåll för barn

2019-01-18 i Underhåll
FRÅGA
Min son, som är 14 år, har en tid bott ungefär lika mkt hos oss båda. Men nu är min son Max 4 dagar var 14:e dag hos sin mor = 8 dagar i månaden och resten hos mig.Min son står skriven hos mig. Och jag har hittills fått 533kr/ månad då FK beräknat att han varit lika mkt hos båda. Mamman har tidigare betalat till mig då min son bott nästan enbart hos mig, men nu betalar alltså FK ersättningen på 533kr till mig. Men hur skall jag nu göra då min son bor hos mig i huvudsak? Mamman har c:a 2-3 ggr högre inkomst än jag. Mycket tacksam för utförligt och tydligt svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar ska svara för underhåll åt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kapitlet 1 § Föräldrabalken). Huvudregeln är alltså att var och en bidrar efter förmåga.

Då förutsättningarna ändrats sedan sist ni beräknade underhåll för er son, anser du att det finns skäl att göra en ny uträkning. Du undrar nu med de nya förutsättningarna hur mycket din sons mamma kan bli skyldig att betala i underhåll till dig, då det är hos dig som er son bor största delen av tiden (7 kapitlet 2 § Föräldrabalken).

För uträkning av underhållsbidrag, se nedan (7 kapitlet 3 § Föräldrabalken).

Din son är 14 år och förutsätts ha ett behov om 95 % av prisbasbeloppet (PBB) som enligt Socialförsäkringsbalken, SFB (2010:110), detta år har beräknats till 46 500 kr (SCB).

Sonens behov:

(46 500 x 0,95) / 12 = 3681,25 kr.

Från detta avräknas barnbidraget, 1250 kr per månad av (15 kapitlet Socialförsäkringsbalken).

Totalt behov: 3681-1250

= 2431 kr.

Förälderns överskott:

Förälderns inkomst efter skatt = xxx kr

--minus—

egna vanliga levnadskostnader = (46 500 x 1,2) / 12 = 4650 kr

--minus—

ett belopp för skälig boendekostnad = xxx kr (det brukar ofta bestämmas till så mycket som det faktiskt kostar att bo där man bor).

= förälderns överskott: Y kr

Underhållsbidrag:

(Barnets behov: 2431 kr –multiplicerat med-- Bidragspliktig förälders överskott: Y kr) –dividerat med / Föräldrarnas sammanlagda överskott: yy kr

= Underhållsbidrag

Om sonen bor hos sin mamma 8 hela dagar per månad, kan man räkna av dessa dagar från underhållsbidraget. Det räknas då av med 1/40 av underhållsbidraget (7 kapitlet 4 § Föräldrabalken).

Dvs. Underhållsbidrag/40 = xx kr per dag

xx kr –multiplicerat med — 22 dagar (så många dagar barnet inte är hos mamman den månaden)

= Hur mycket som mamman ska betala i underhållsbidrag.

Underhållsstöd kan lämnas till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans. En förälder som är underhållsskyldig för barnet kan bli skyldig att till Försäkringskassan betala hela eller delar av det stöd som lämnats till barnet (17 kapitlet 2 § SFB).

Stödet från försäkringskassan och eventuell återbetalningsskyldighet

Gällande stödet från FK som betalats ut till dig kan sonens mamma bli skyldig att återbetala till FK. Formel för uträkning av en sådan återbetalning finns i 19 kapitlet SFB.

Sätt in dina egna siffror i uträkningen som jag formulerat.

Hoppas det hjälpte något!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (789)
2019-05-18 Vad gör man om en förälder vägrar betala underhållsbidrag?
2019-05-11 Underhållsbidrag 18-åring
2019-05-05 Frågor om underhållsbidrag m.m. då ett samboförhållande tagit slut
2019-04-30 Underhåll och vårdnad

Alla besvarade frågor (69302)