Beräkning av strafftid

2017-10-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Min bror har dömts till fängelse i ett år (365 dagar?)Innan domen satt han häktad för brottet i 50 dagar.Om han blir vilkorligt frigiven, blir han det efter två tredjedelar utav det totala straffet minus 50 dagar, dvs: 365 dagar ÷ 3 x 2 - 50 = 193.3 dagar?Eller:Efter två tredjedelar utav det kvarvarande straffet dvs:(365 dagar - 50 = 315) ÷3 ×2 = 210 dagar.Det skiljer ju ändå 2 & 1/2 vecka på straffet beroende på hur de räknar.Undrar även detsamma vad gäller permision som man kan få efter 1/4 utav straffet.Räknar de 365÷4=91.25 dagar.Altså minst 91/92 dagar innan han kan få beviljad permision?Eller:Drar de av de 50 dagarna i häktet från en fjärdedel utav det totala straffet, dvs. 91-50 =41 dagar till permission?Eller drar de av de 50 dagarna på det totala straffet dvs. 365-50=(315)÷4=78,75 (79?)dagar.Altså kan jag få permission efter 91, 78 eller 41 dagar?Det skiljer sig också ganska mycket beroende på hur man räknar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur avtjänad tid beräknas står i lagen om beräkning av strafftid m.m. Grundprincipen är att den dömde ska få tillgodoräkna sig all den tid han eller hon har varit föremål för frihetsberövanden såsom avtjänad tid (19 §). Tiden din bror var häktad anses därför som verkställd tid.

Villkorlig frigivning
Villkorlig frigivning sker efter att två tredjedelar av strafftiden har avtjänats (26 kap. 6 § brottsbalken). Antalet dagar i häkte dras av vid beräkningen. Beräkningen blir således 365 * 2/3 - 50 = 193 dagar. Om man utgår från datumet då fängelsestraffet började sker villkorlig frigivning efter 193 dagar.

Om man istället utgår från datumet då häktningen började sker villkorlig frigivning efter 243 dagar. När tiden i häktet räknas med i fängelsestraffet, blir strafftiden sammanlagt ett år (365 dagar). Beräkningen av villkorlig frigivning blir i detta fall 2/3 * 365 = 243 dagar.

Permission
Permission får ske efter att en fjärdedel av strafftiden har avtjänats (10 kap. 1 § fängelselagen). Beräkningen blir 365 * 1/4 - 50 = 41 dagar. Om man utgår från datumet då fängelsestraffet började kan permission fås efter 41 dagar.

Om man utgår från datumet när häktningen började kan permission fås efter 91 dagar. En fjärdedel av den totala strafftiden, dvs. 1/4 * 365 = 91 dagar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2668)
2021-09-28 Fråga om utvisning vid brottslighet
2021-09-28 Gripen men inte anhållen?
2021-09-25 Hur kan man anmäla överservering?
2021-09-24 Osant intygande

Alla besvarade frågor (95951)