Beräkning av dagsböter

2015-10-31 i Påföljder
FRÅGA
Jag har tagit eg valp från danmark till sverige utan pass och rabies vaccination. Sen gick jag efter ca. Två veckor til veterinären för at vaccinera valpen och registrerade valpen på hundregister. Veterinären rapporterade om detta til jordbruksverket som sidan har rapporterat vidare till tollvärket.Jag blev inkallad till forhör och har i dag fått en bot som jag tycker er urimelig höj. Jag viste inte det var mot lagen at ta hund från dk till se. Efter at jag fant ut av detta har jag gjort alt som står i min makt at rätta mistaket. Min hund har varit i se sidan 30 juli. Men dagsboten er 100 dagar. Min fråga är om ni vet utifrån vilka kriterier man sätter dagsbot. Och om jag burde bestrida domman för at få ned dags antallet. Vänligen en chokkerat hundägare
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Vilken besvärlig situation du hamnat i. När det gäller dagsböter så bestäms dels ett antal, och dels ett belopp per bot. I ditt fall förstår jag det som att antalet är 100 st. Det är då inte antal dagar, utan antalet bestäms utefter brottets svårighetsgrad. Det vill säga hur allvarligt brottet har bedömts. Storleken på varje bot bestäms av vilka ekonomiska förhållanden den som dömts har. Det är för att påverkan av böterna ska bli lika kännbara oavsett om man har en låg eller en hög inkomst.

När det gäller dagsböter så finns reglerna i Brottsbalkens 25 kapitel. Där kan man i 2 § läsa att det minsta antalet dagsböter är 30 st och det högsta antalet är 150 st, att storleken på varje bot kan vara mellan 50 kr till 1000 kr och att bötesbeloppet totalt minst ska bli 750 kr.

Om någon döms till 100 dagsböter så kan storleken på varje bot alltså vara minst 50 kr och max 1000 kr, dvs det totala beloppet kan bli minst 5000 kr och max 100 000 kr. Där ser man tydligt vilken påverkan att storleken fastställs efter inkomsten får, så att straffet blir lika kännbart oavsett ekonomisk situation.

Om 100 dagsböter är rimligt för det brott du, även om det var omedvetet, begick när du tog in hunden i Sverige ligger tyvärr utanför vår kompetens på Lawlines gratisrådgivning att bedöma.

Jag hoppas att det går bra för dig och din hund!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1345)
2020-10-24 Vad krävs för att få fotboja istället för fängelse?
2020-10-24 Vad innebär gallring av uppgifter i belastningsregistret?
2020-10-23 Påverkar mitt belastningsregister möjligheten för min son på anstalt att ringa mig?
2020-10-22 Arbeta som personlig assistent om dömd för brott

Alla besvarade frågor (85315)