Beräkning av arv

Hej,

Min farbror som gick bort för några år sedan var gift och hans fru har nu i sin tur gått bort. De hade inga barn!

Min far och alla hans syskon har även de gått bort. Det här betyder att jag är efterarvinge. På min farbrors sida finns 4 syskon till honom där efterarvingar finns. Min farbrors fru har 2 syskon som lever och en som är död men där finns efterarvingar. Det finns enbart kontanta medel att dela på.

Hur fördelas de kontakta tillgångarna på X kronor.

Min första teori var att man först delade upp X på 2 släkten X/2 och sedan fördelade ut X/2 på dessa släkten, dvs. för min del skulle det bli en arvslott på X/(2*4).

Eller är det så att man tar X / 6 för att få arvslott i första arvsklassen och sedan vidare fördelas till andra arvsklass där jag befinner mig.

Hur beräknar man det här?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

För att snabbt svara på din fråga så stämmer din första teori. Men om du är intresserad varför det är på detta vis så ger jag ett fullständigt svar nedan.

När jag svarar på denna fråga kommer jag utgå från huvudreglerna när det gäller arv. Detta eftersom jag inte fått information om bodelning, enskild egendom etc. För att pedagogiskt förklara kommer jag dela upp mitt svar i passande rubriker.

Vad hände när din farbror avled:
När din farbror avled utgår jag från att hans kvarlåtenskap (arv) erhölls av hans fru. Enligt 3 kap. 1 § 1 stycket Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ska nämligen efterlevande maka ärva hela arvet av den avlidna maken. Eftersom jag utgår från att det inte finns någon enskild egendom så ägde din farbror och hans fru alla tillgångar gemensamt i äktenskapet. Således fick hon då 50 % av egendomen av din avlidne farbror och ägde då 100 % av deras gemensamma tillgångar. Emellertid ägde hon din farbrors del med något som heter fri förfoganderätt, vilket innebär att hon inte fick testamentera bort denna egendom till andra, eftersom när hon avlider ska denna del tillfalla din farbrors efterarvingar.

Vad hände när din farbrors fru avled:
När din farbror fru nu har avlidit så ska din farbrors arvingar i första och andra arvsklassen få dela arvet med din farbrors frus arvingar enligt 3 kap. 2 § 1 st ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Eftersom det inte finns någon enskild egendom ska, som huvudregel, 50 % av arvet tillfalla din farbrors arvingar enligt 3 kap. 2 § 3 st ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S3).

Hur ska arvet fördelas hos din farbrors arvingar:
Ett arv fördelas efter 3 arvsklasser. Ett arv kan inte gå från första arvsklassen till andra arvsklassen såvida inte första arvsklassen är tom. Första arvsklassen utgörs av din farbrors avkomlingar (bröstarvingar) enligt 2 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Eftersom din farbror inte hade några barn så är första arvsklassen tom och då blir den andra arvsklassen aktuell. Denna arvsklass utgörs av din farbrors föräldrar och deras avkomlingar enligt 2 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Eftersom du inte skriver något om din farbrors föräldrar utgår jag från att de är avlidna och då är det din farbrors syskon som är på tur och de ska dela lika på arvet sinsemellan. Då de också är avlidna så träder deras avkomlingar i dess ställe, vilket är du och dina kusiner. Eftersom ni träder in i er förälders ställe så ska ni få lika stor del som föräldern hade fått.

Eftersom det finns 4 avlidna syskon till din farbror så ska arvet delas på 4. Därmed ska du få 1/4 av din farbrors del som är 50 % av din farbrors fru arv.

På din farbrors frus sida räknas arvet ut på samma sätt där varje syskon får 1/3. Eftersom två syskon har avlidit träder deras avkomlingar in i dess ställe.

Svar:
Du har tänkte rätt när det gäller teori 1. Först delas arvet mellan de två släkten där huvudregeln är att varje släkt erhåller 50 % var. Sedan ska arvet i din släkt delas på 4 eftersom det finns efterarvingar till alla av din farbrors syskon. Om du vill se ett räkneexempel ger jag det nedan.

Räkneexempel:
Din farbror avlider. Han och hans fru hade gemensamma tillgångar på 1 miljon. Hans arv blir då 500 000 kr och det tillfaller hans fru. När hon senare dör har ingen värdeökning eller värdeminskning skett och således har hon tillgångar på 1 miljon. 50 %, 500 000 kr ska nu din farbrors efterarvingar dela på. Eftersom han har haft 4 syskon och det finns barn i livet till samtliga syskon delas arvet på 4. Således ska varje avkomling till respektive syskon få 125 000 kr. Således ska du få 125 000 kr.

När det gäller din farbrors frus efterarvingar ska även de dela på 500 000 kr. Där kommer varje syskon få cirka 166 000 kr var, eftersom två av frus syskon är avlidna träder deras avkomlingar i dess ställe och får samma summa.

Hoppas detta svar gav en ytterligare klarhet när det gäller arv för efterarvingar

Med vänliga hälsningar


Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”