Beräkning av arbetstid vid uppsägning.

FRÅGA
FrågaHej, Hur hanterar man turordningsreglerna då jag som varit anställd i företaget en längre tid (ca 10 år) säger upp mig själv under två års tid men sedan blir återanställd igen. Räknas denne persons totala tid i företaget 4+10 år eller är det endast tiden efter återanställningen som kommer man stödjer sig på vid turordningsreglerna dvs 10 år?Anställd 2004 till 2008, drev enskild firma 2 år, blev återanställ 2010 tills idag 2020.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur man hanterar turordningsreglerna när man har varit anställd på ett företag från och till vid olika tillfällen.

Regler om anställningstid och andra frågor rörande anställningar regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa bestämmelser gäller som huvudregel om inte de frångåtts genom kollektivavtal (2 § LAS). Jag utgår från att så inte är fallet nedan i mitt svar.

I en uppsägningssituation pga. arbetsbrist bestämts turordningen mellan arbetstagarna enligt sist-in-först-ut principen (22 § LAS). Turordningslistan är en sammanställning av de anställdas sammanlagda anställningstider inom driftsenheten. Principen är att den med kortast anställningstid sägs upp först osv.

Beräkningen av anställningstid görs med utgångspunkt i den anställdas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Det uppställs inget krav på att anställningen måste vara sammanhängande. I regel räknas således all den tid som ett anställningsförhållande förelegat oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m).

I ditt fall saknas det följaktligen betydelse för att du har bedrivit en enskild firma under två år. Med ''sammanlagd anställningstid'' avses den period innan uppehållet du varit anställd hos arbetsgivaren (2004-2008 = 4 år) och den perioden efter uppehållet du varit anställd hos arbetsgivaren (2010-2020 = 10 år). Med andra ord har du rätt att avräkna all sammanlagd dit du har varit anställd vid samma arbetsplats, dvs. 14 år. Det spelar ingen roll att det har gått två år mellan anställningarna.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92054)