Beräkning av anställningstid och uppsägningstid för tidigare VD

FRÅGA
Hej,Jag har precis blivit uppsagd från min tjänst i (bolag 2) där jag har varit anställd i snart åtta månader (dec 2014- juli 2015) som produktchef. Jag har tidigare varit anställd som VD inom ett annat bolag (bolag 1) i samma koncern under nästan tre års tid (jan 2012- nov 2014). När jag slutade denna anställning pga att bolaget lades i vila och gick över till anställningen ovan i bolag 2 så hade jag en sex månaders uppsägningstid (dec 2014-maj 2015) i bolag 1 och fick då en löneersättning för mellanskillnaden i mina två löner under dessa sex månader.När jag nu har blivit uppsagd från bolag 2 så undrar jag hur lång uppsägningstid jag kan tillgodoräkna mig och få lön för och vad det finns för lagutrymme som definierar detta.Jag ser fram emot att höra ifrån dig.
SVAR

Hej,

tack för din fråga. Bestämmelser om uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. LAS gäller dock inte personer i företagsledande ställning, enligt 1 §. Du skriver att du varit VD i det första bolaget, under denna tid gäller alltså inte LAS. Din nya tjänst som produktchef är det ovisst med.

Jobbar du på ett mindre eller medelstort företag gäller LAS med stor sannolikhet under din anställning som produktchef, om du inte har haft ett väldigt stort självständigt ansvar. Arbetar du på ett stort företag så gäller LAS inte under din anställning i bolag nr 2. Om LAS inte gäller dig måste du förlita dig på det som står i ditt kontrakt, eftersom lagen inte ger dig något som helst skydd.

Jag utgår i det följande stycket ifrån att du omfattas av LAS i din anställning som produktchef. Rätten till uppsägningstid regleras i 11 § LAS. För att veta vilken uppsägningstid du har rätt till måste vi beräkna din anställningstid, regler kring detta finns i 3 § LAS. Enligt ett rättsfall (se här) får du desvärre inte tillgodoräkna dig tiden som VD. Det innebär att din anställningstid är åtta månader, eftersom endast ditt arbete i bolag nr 2 kan räknas med. Uppsägningstiden blir därför en månad, enligt 11 § första stycket LAS.

Sist vill jag också understryka att 11 § LAS kan åsidosättas. Har du förmånligare villkor i ditt kollektivavtal eller i ditt avtal gäller de istället för LAS.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1799)
2021-06-24 Fråga om att avbryta provanställning i förtid
2021-06-24 Kan arbetsgivare som inte har kollektiv avtal hota med uppsägning?
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning

Alla besvarade frågor (93337)