Beräkning av anställningstid enligt turordningsreglerna

FRÅGA
Hej!Vi behöver tyvärr säga upp en person pga av arbetsbrist. Och då gäller ju LAS. Sist in, först ut. Men vi har två personer som jag är osäker på hur vi ska räkna sist in? Den ena blev provanställd i maj 2018 och den andra fick fast anställning på studs i augusti 2018. Den andra personen som fick fast anställning direkt i augusti har tidigare varit anställd hos oss men för ca 5 år sen. Kan hon tillgodoräkna sig den tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Lagen om anställningsskydd, LAS.

Beräkning av anställningstid
När man ska säga upp anställda grundat på arbetsbrist brukar detta göras enligt turordningslistan på arbetsplatsen. Turordningslistan är en sammanställning av de anställdas sammanlagda anställningstider inom driftsenheten så att den som arbetat kortast är den som sägs upp först. Detta är även kallat principen om "sist in först ut", precis som du säger.

När man beräknar anställningstiden för en anställd spelar det ingen roll vilken anställningsform den anställde har eller om det har skett något avbrott i anställningen. Den som har varit provanställd ska således få en sammanlagd anställningstid för dels provanställningen och dels de månader som förflutit sedan tillsvidareanställningen i augusti.

Vid beräkning av avbrott i anställningstiden räknar man samman den tiden som personen var anställd innan avbrottet och lägger samman det med den nuvarande anställningen. Det spelar alltså ingen roll att det har gått fem år mellan anställningarna, 22 § LAS.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du ha några följdfrågor så är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1275)
2019-06-16 Vad gäller när anställningsavtalet innehåller två olika uppsägningstider?
2019-06-13 Skyldighet för arbetstagare att respektera uppsägningstiden
2019-06-10 Finns det någon möjlighet att gå tidigare än uppsägningstiden? Ska man behöva jobba utan lön under uppsägningstiden?
2019-06-07 En anställd blev uppsagd. Under en del av uppsägningstiden var han sjukskriven, men resten av uppsägningstiden uteblev han från arbetet. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (69981)