Beräkning av anställningstid

FRÅGA
Hej, Min fråga är angående LAS. Några skall bli varslade på våran arbetsplats. Arbetsplats A skall varsla och då får ej vissa tillgodoräkna arbetsår från en tidigare arbetsplats B som lag ner för några år sedan (arbetsbrist), innom samma bolag och org nr. De från arbetsplats b får inte tillgodoräkna tiden för de hade ett glapp mellan B och senare A. Medans de som tidigare slutat från A och gått tillbaka till A får tillgodoräkna åren med ett glapp. Trots samma bolag och att båda arbetsplatserna har samma org nr, men ligger på olika ställen. I vilken del av lagen har man då tolkat? Vad skall jag göra och vad gäller? Fack och företag vill inte ta in arbetsgivarkonsult att gå igenom varslet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i lagen om anställningsskydd (LAS) precis som du har konstaterat.

Beräkning av anställningstid
Jag tolkar din fråga som att du funderar på hur man beräknar den sammanlagda arbetstiden när man har arbetat på arbetsplatsen tidigare men haft en annan anställning där emellan. Den sammanlagda arbetstiden är självklart avgörande nu när det rör sig om varsel på arbetsplatsen och huvudregeln är att den som har kortast anställningstid ska bli uppsagd först, 22 § LAS.

När man beräknar den sammanlagda anställningstiden en arbetstagare har spelar det ingen roll om hen, som i detta fall, har haft en annan anställning mellan den nuvarande och den förra anställningen. Lagen lyder som så att man har rätt att tillgodoräkna sig den anställningstid man hade för exempelvis tio år sedan på samma arbetsplats trots att man har haft ett annat arbete där emellan. Det spelar heller ingen roll om arbetsuppgifterna är skilda från de man hade tidigare, utan det enda kravet är att det ska röra sig om samma koncern, 3 § LAS.

Vad ska du göra?
Är det så att du är medlem i facket råder jag dig att kontakta dem och förklara hur det ligger till. Din arbetsgivare är även skyldig att i så fall förhandla med ditt fackförbund enligt medbestämmanderättslagen. Är du inte medlem i facket får du vända dig till arbetsgivaren och hänvisa till 3 § i LAS som gäller i detta fall. Skulle han inte vara dig tillmötes och du blir felaktigt uppsagd, eller riskerar att bli det, bör du ta kontakt med ett ombud som kan hjälpa dig i frågan. Detta kan vi hjälpa dig med här på Lawline. Har du några följdfrågor eller är intresserad av vidare hjälp av någon av våra jurister på byrån kan du höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81781)