Beräkning av anställda i 22 § andra stycket LAS

FRÅGA
Hej, Jag jobbar på ett företag med ca 20 anställda i sverige. Vi har två kontor - Ett i Stockholm varav 7 personer sitter i Karlstad. Jag ingår i Stockholms kontoret. På organisationsnumret så är vi alltså fler än 10 anställda men på driftsnivå är vi färre än 10 personer just i Sthlm. Vad gäller när det kommer till rätten att kunna undanbedes två personer "för företagset överlevnad"? Enligt vad som står i lagen kan jag endast hitta att det gäller för företag med färre än 10 anställda. Men att själva turordningen skall gå per driftenhet. Kan ni snälla klargöra detta då det finns personer före mig på mitt kontor i Stockholm som bör gå innan mig i turordningsreglerna. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De bestämmelser du undrar över finns stadgade i 22 § lag om anställningsskydd (LAS). Precis som du säger så får företag med färre än 10 anställda undanta två arbetstagare från turordningen. Dessa två ska ha särskild betydelse för verksamhetens fortsatta verksamhet (22 § andra stycket LAS).

Beräkningen av "högst tio arbetstagare" i 22 § andra stycket LAS

Denna möjlighet gäller endast de företag som har max 10 anställda i organisationen som helhet. Det innebär att företaget du arbetar på inte kan tillämpa regeln, trots att ni är färre än 10 anställda i Stockholm, eftersom även de anställda i Karlstad ska räknas in. Detta framgår av lagens förarbeten (prop 1999/2000:144 s.10).

Det ska dock poängteras att man inte ska räkna med de anställda som inte omfattas av LAS. De som inte omfattas av LAS är bland annat de med företagsledande ställning (ex VD) samt arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj (1 § LAS). Eftersom ni är ca 20 anställda i hela organisationen kan denna bestämmelse knappast komma att påverka undantagets tillämplighet i ditt fall, då det är mycket osannolikt att ni har fler än 10 personer som inte omfattas av LAS.

Turordningslistor görs för varje driftsenhet

Vad gäller turordningslistan så ska denna göras för varje driftsenhet. Det innebär i ditt fall att det är olika turordningslistor för kontoret i Stockholm och kontoret i Karlstad. Om de anställda inom respektive driftsenhet omfattas av olika kollektivavtal, ska det dessutom upprättas olika listor för olika kollektivavtalsområden (22 § tredje stycket LAS). Om det till exempel i både i Stockholm och Karlstad finns både tjänstemän och arbetare, som omfattas av kollektivavtal med Unionen respektive Fastighetsanställdas Förbund, kommer företaget behöva upprätta fyra olika turordningslistor.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?