Bemyndigande av administrativa ärenden för styrelseledamot

2017-10-30 i Bolag
FRÅGA
HejJag sitter i en styrelse i ett AB där jag är ende svensk. Jag sköter all administration i Sverige. Firmateckning görs av styrelsen och av VD och styrelseordförande var för sig. Firman tecknas också av två i förening av ledamöterna. Detta står hos Bolagsverket.Därutöver har jag en fullmakt att teckna avtal för administrativa ärenden vilket betyder allt som inte ändrar verksamhetens inriktning eller avtal påverkar verksamhetens operativa inriktning.Detta fungerar i de allra flesta fallen utmärkt, dock inte i alla.Fråga:Finns det en bättre formulering än "fullmakt att ingå avtal avseende administrativa ärenden"?Den formulering ni föreslår, kan den stå hos Bolagsverket och då gälla i alla ärenden enligt min definition ovan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Styrelsen kan bemyndiga en ledamot att teckna firman enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet i sig blir giltigt när det kommit in till bolagsverket (8 kap. 38 §). Man kan även, som ni har gjort, ha någon form av begränsning inskriven. Denna måste dock inte nödvändigtvis vara inskriven i er inlaga till bolagsverket, åtminstone inte i överdrivet stor detalj. Ni kan t.ex. ha den formuleringen ni har nu inskickad till bolagsverket. Sedan kan ni avtala sinsemellan om vad det mer ingående innebär att du får göra.

Enligt den s.k. aktiebolagsrättsliga separationsprincipen blir det ni avtalar sinsemellan inte aktiebolagsrättsligt bindande men däremot civilrättsligt bindande, dvs mellan er som avtalat. Detta kan uppfattas som något krångligt men brukar inte aktualiseras i praktiken.

Det är svårt för mig att ge ett förslag på formulering utan att veta vilka problem du menar när du säger att er nuvarande formulering inte fungerar. Jag kan dock tänka mig att ni behöver smalna av formuleringen på något vis och detta kan alltså förslagsvis göras genom att skicka in ett nytt bemyndigande till bolagsverket som är mer detaljerad. Det kan t.ex. listas exempel på uppgifter som du får och inte får göra. På så vis blir gränserna tydligare.

En fördel med att skicka in detta till bolagsverket är att det då anses ha kommit tredje man tillkänna. Detta kan underlätta för bolaget om det hamnar i tvist med någon utomstående som påstår att du överträtt din behörighet (8 kap. 42 §).

För dig personligen är det enklast att ni i styrelsen avtalar närmare om hur det bemyndigandet ni har nu ska tolkas.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95863)