Beloppsgräns ringa och grovt bedrägeri

FRÅGA
HejFinns det någora beloppsgränser mellan ringa bedrägeri, normal brottet och grovt bedrägeri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring bedrägeri finns i Brottsbalken (BrB).

Precis som du säger finns det tre olika grader av bedrägeri, ringa bedrägeri, bedrägeri av normalgraden och grovt bedrägeri.

För att avgöra om ett bedrägeri är ringa görs en bedömning utifrån skadans omfattning och övriga omständigheter i målet (9 kap 2 § BrB). Beloppsgränsen är alltså inte det enda som avgör om brottet är ringa eller ej. Man brukar dock ta vägledning i gränsdragningen mellan brotten stöld och ringa stöld. För nuvarande går denna gräns vid 1250 kr (Mål: B6140-18).

Även vid bedömningen av ifall brottet är grovt görs en bedömning med hänsyn till samtliga omständigheter, men man ska särskilt beakta till exempel vilket belopp det rör sig om (9 kap 3 § BrB). Enligt praxis går gränsen vid fem prisbasbelopp (NJA 1989 s.810). Fem prisbasbelopp motsvarar år 2020 236 500 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (387)
2020-09-16 Lurad på pengar via Instagram
2020-09-12 Är det olagligt att automatiskt spela om låtar på Spotify för att tjäna pengar?
2020-09-05 Utsatt för bedrägeri - möjligheten att få tillbaka pengar
2020-09-01 Är det brottsligt att sälja någon annans saker?

Alla besvarade frågor (84259)