FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/04/2016

Belastningsregistret vid anställning

Hej! Jag undrar om arbetsgivaren själv, kan begära utdrag från belastningsregistret vad gäller arbete med barn, ungdomar och förståndshandikappade?

Är det inte jag själv som ska göra det, för att lämna oöppnat?

Är just den blanketten begränsad? Att det tex inte står med om man är dömd för ringa misshandel eller rattfylla?

Kan arbgivaren, ge mig en blankett, där jag skriver på, att dom får begära ut det hos polisen?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I normalfallet gäller att du själv ska begära ut ett utdrag ur belastningsregistret när du erbjuds anställning inom exempelvis förskolan eller grundskolan. Det framgår av 2 kap. 31 § skollagen. Din rättighet att begära registerutdrag om dig själv regleras i lagen om belastningsregister 9 §.

Vissa arbetsgivare har en möjlighet att själva kontrollera en arbetssökande i belastningsregistret enligt 10 § lagen om belastningsregister. Då kommer alla uppgifter om brott som den arbetssökande har dömts för att synas. Dock finns inte en sådan möjlighet inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet utan endast inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom.

Hur begränsat registerutdraget är vid ett eventuellt anställningsförfarande inom exempelvis förskolan stadgas i 22 § 3 st. i förordningen om belastningsregister. Där nämns framförallt våldsbrott och sexualbrott.

Kort sagt kan man säga att om arbetsgivaren i ditt fall inte är berättigad att själv kontrollera i belastningsregistret enligt 10 § lagen om belastningsregister så är rätten att begära utdrag ur registret förbehållen endast dig. För att arbetsgivaren ska kunna se utdraget i ett sådant fall så kommer det krävas att du själv utnyttjar din personliga rätt att begära ett utdrag om dig själv enligt 9 § lagen om belastningsregister. Detta då informationen i belastningsregistret är omfattad av sekretess enligt 35 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen. vilket innebär att vem som helst inte får ta del av informationen.


Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo