Belastningsregistret vid anställning

2016-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om arbetsgivaren själv, kan begära utdrag från belastningsregistret vad gäller arbete med barn, ungdomar och förståndshandikappade?Är det inte jag själv som ska göra det, för att lämna oöppnat?Är just den blanketten begränsad? Att det tex inte står med om man är dömd för ringa misshandel eller rattfylla?Kan arbgivaren, ge mig en blankett, där jag skriver på, att dom får begära ut det hos polisen?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I normalfallet gäller att du själv ska begära ut ett utdrag ur belastningsregistret när du erbjuds anställning inom exempelvis förskolan eller grundskolan. Det framgår av 2 kap. 31 § skollagen. Din rättighet att begära registerutdrag om dig själv regleras i lagen om belastningsregister 9 §.

Vissa arbetsgivare har en möjlighet att själva kontrollera en arbetssökande i belastningsregistret enligt 10 § lagen om belastningsregister. Då kommer alla uppgifter om brott som den arbetssökande har dömts för att synas. Dock finns inte en sådan möjlighet inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet utan endast inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom.

Hur begränsat registerutdraget är vid ett eventuellt anställningsförfarande inom exempelvis förskolan stadgas i 22 § 3 st. i förordningen om belastningsregister. Där nämns framförallt våldsbrott och sexualbrott.

Kort sagt kan man säga att om arbetsgivaren i ditt fall inte är berättigad att själv kontrollera i belastningsregistret enligt 10 § lagen om belastningsregister så är rätten att begära utdrag ur registret förbehållen endast dig. För att arbetsgivaren ska kunna se utdraget i ett sådant fall så kommer det krävas att du själv utnyttjar din personliga rätt att begära ett utdrag om dig själv enligt 9 § lagen om belastningsregister. Detta då informationen i belastningsregistret är omfattad av sekretess enligt 35 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen. vilket innebär att vem som helst inte får ta del av informationen.

Med vänliga hälsningar,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2494)
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?
2020-11-25 Hur lång är preskriptionstid när man tagit strypgrepp på någon annan?
2020-11-24 Kan en person som säljer sex dömas för uppvigling?

Alla besvarade frågor (86487)