FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/05/2013

Belastningsregistret och dess påverkan på möjligheten att få körkortstillstånd

I oktober nu 2013 är det två år sen jag fick min dom, och min villkorliga dom går ut. Jag gjorde också 40 timmar samhällstjänst. Var 18år när jag fick domen, har inte varit dömd tidigare och har efter händelsen inte brutit mot lagen. Hur länge finns det kvar i belastningsregistret? Kommer de påverka när jag ansöker om körkortstillstånd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Information om när uppgifter gallras bort från belastningsregistret går att finna i lag  (1998:620) om belastningsregister (se lag, https://lagen.nu/1998:620).I detta fall blir 17 § i denna lag av intresse. Uppgifterna om dig kommer att gallras bort ur registret efter en period om 10 år.  Tidräkningen för dessa 10 år kan variera en aning beroende på den exakta utformningen av din påföljd. Exempelvis gallras uppgifter för vistelse på fängelse 10 år efter frigivning från fängelset och uppgifter för villkorlig dom gallras 10 år efter dom.

Generellt vid bedömning av körkortstillstånd är att den ska göras genom en allsidig helhetsbedömning. Dels görs en bedömning av sökandens personliga förhållanden med grund i 3 kap. 2 § Körkortslag (1998:488) (se lag, https://lagen.nu/1998:488#K3P2S1) För att motivera något ingripande vad gäller tillstånd för körkort är utgångspunkten dessutom att det ska handla om någon typ av grövre brottslighet. Brottsligheten behöver inte ha anknytning till trafik. Finns trafikrelaterad brottslighet med i bilden skulle detta kunna påverka styrelsens bedömning. I dessa ärenden rör det sig om en bedömning från fall till fall. På grund av detta är det därför svårt att ge något mera precist svar på din andra fråga.

Hoppas du kunde finna vägledning i mitt svar.

Med Vänlig Hälsning

Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo