Belastningsregister - Snatteri

2016-01-16 i Påföljder
FRÅGA
Hur länge är man på brottsregister på snatteri
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett annat ord för brottsregister är belastningsregister, som används inom polisen. Bestämmelserna om hur länge ett brott som en person begått är registrerat i belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister, som du hittar här. Tidsgränserna framgår huvudsakligen i 16, 17 och 18 §§ i den lagen.

En förutsättning för att du ska bli registrerad i belastningsregistret är att du döms för ett brott, i detta fallet för snatteri. Om ditt brott anmäls men inte leder till någon dom hamnar det inte i belastningsregistret. Inte heller en friande dom i första instans kommer att registreras.

Döms du för snatteri kommer detta att antecknas i belastningsregistret. Hur lång tid du i så fall kommer att finnas med i belastningsregistret beror på vilken påföljden till brottet blir. Det är alltså påföljden, det vill säga straffet, som avgör hur länge en belastning ligger kvar i registret.

Det vanligaste straffet för snatteri är penningböter. I så fall kommer belastningen vara registrerad under fem års tid. Detta framgår av 17 § p. 9 i lagen om belastningsregister.

Om du får en villkorlig dom kommer detta att synas i tio år enligt 17 § p.4 i samma lag. Denna tid påverkas dock beroende på om du var 18 år eller äldre vid tidpunkten för brottet. Om du varit under 18 år vid tidpunkten för brottet kommer belastningen bara synas i fem år.

Vid fängelsestraff tas dina uppgifter bort först efter 10 år efter det att straffet har avtjänats.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1339)
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?
2020-10-20 Hur länge sitter om i fängelse om man döms till två månader?
2020-10-19 Påföljd vid narkotikabrott

Alla besvarade frågor (85191)