Belastningsregister och misstankeregister

2016-01-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Om man blivit kallad till tingsrätten och där blivit frikänd för t.ex olovlig körning.kommer man finnas i något register som belastningsregistret eller misstanke registret då man blev stoppad av polisen?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller.

Av 3 § lag om belastningsregister framgår omständigheter som kan utmynna i registrering. En frikännande dom utgör dock inte en sådan omständighet och således finns ifrågavarande misstanke inte angiven i ditt belastningsregister.

Av 13 § lag om misstankeregister framgår bestämmelser om när gallring av misstankeregister ska ske. I enlighet med punkt 3 ska detta förekomma i anknytning till en lagkraft vunnen dom. En dom vinner i regel lagkraft tre veckor efter att domen har meddelats och om så är fallet så är alla uppgifter om förevarande misstanke gallrad.

Mot bakgrund av vad som har framförts finns ifrågavarande misstanke om olovlig körningen varken i ditt belastningsrester eller i ditt misstankeregistret såvida domen har vunnit lagkraft som sagt.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2465)
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?

Alla besvarade frågor (85250)