Belastningsregister och erbjudande om arbete på asylboende

2016-12-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan. Det är nämligen så att jag har fått ett erbjudande för ett jobb på ett boende, rättare sagt asylboende där man arbetar med ungdomar som är flyktingar. Jag har för drygt 4 veckor sen blivit dömd för olaga förföljelse där mitt straff är att betala skadestånd samt få göra samhällstjänst, jag kan även tillägga att det är första gången någonsin jag blivit straffad och jag var på rättegång för detta. Men nu är det en sak jag är orolig för, min arbetsgivare ville ha ett utdrag för mitt belastningsregister innan jag kan skriva på kontraktet för det nya jobbet. Min fråga är kommer det att synas mitt register och kan min arbetsgivare i så fall kunna se det som jag lämnar in att jag är dömd för olaga förföljelse när det gäller just denna typ av jobb? Alltså jobb där jag i så fall kommer få jobba med ungdomar som är mellan 17-18 år? Eller är det bara för vissa särskilda brott som syns på själva registret som en arbetsgivare kan se på i så fall? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Som utgångspunkt kan nämnas att belastningsregistret är ett brottsregister som regleras genom Lagen om Belastningsregister (se här här ). Belastningsregistrets innehåll hittar du i den 3 §. Där inkluderas till exempel domar, beslut, kontaktförbud etc. I ditt fall finns det en dom gällande olaga förföljelse. Detta kommer finnas med i belastningsregistret enligt den 3 §.

Belastningsregistret innehåller alla brott du är dömd för. Uppgifter om domar, beslut osv gallras (tas bort) dock efter fem alternativt tio år. I ditt fall kommer domen om olaga förföljelse sannolikt att gallras efter tio år, enligt 17 § i samma lag.

I förhållande till vissa jobb kommer dock endast vissa uppgifter från belastningsregistret synas om ett utdrag begärs. Vad gäller arbete med barn (dvs personer under 18 år) aktualiseras här , där framförallt den 4 § paragrafen kan vara av intresse. Det stadgas nämligen att regeringen får föreskriva vilka uppgifter ett utdrag ska innehålla i sådana fall. Ytterligare information finns att hämta från Polisens hemsida. Där ges bland annat en lista på de brott som inkluderas vid ett sådant utdrag (se här: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/ ). Här inkluderas således inte olaga förföljelse.

Slutligen, domen står med i belastningsregistret och kommer att gallras efter tio år, men den kommer troligen inte att synas vid ett utdrag likt det som hänvisas till på Polisens hemsida. Din eventuellt framtida arbetsgivare har rätt till ett sådant utdrag som nämnts, men inte rätt att se hela ditt belastningsregister. Å andra sidan, om du visar upp endast ett utdrag ur ditt belastningsregister (istället för hela) kan detta naturligtvis ha betydelse i praktiken, och eventuellt påverka dina möjligheter till jobbet. Det är dock väldigt svårt att spekulera i. Hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänliga hälsningar

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88449)