FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/08/2014

Behovsprövning då tvist uppstått om rätt till gemensam bostad vid skilsmässa

Hej! Hur avgörs ett tvistemål vid en skilsmässa om båda makarna vill bo kvar i bostaden? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Som jag tolkar din fråga rör tvisten vem som ska få bostaden på sin lott vid bodelningen. För att avgöra denna fråga får man titta i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken. https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1.

Där anges att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. För att avgöra er tvist måste det därför avgöras vem av er som har störst behov av bostaden. Detta görs genom en helhetsbedömning.

Först och främst får den omständigheten att makarna haft gemensamma barn betydelse. Om någon av er får enskild vårdnad eller om barnet ska bo hos den ena maken större delen av tiden brukar detta vara avgörande för vem som får bostaden. Andra faktorer som kan spela roll om det inte finns några gemensamma barn är t.ex. makarnas ålder, eventuella handikapp/sjukdomar, hur långt det är till arbetsplatser, möjlighet till att skaffa nytt boende etc.

Det är med andra ord en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, utan mer information om hur just er situation ser ut kan jag inte ge ett uförligare svar! Återkom gärna om du undrar över något mer.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000