FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt24/05/2022

Behövs tillstånd för att skjuta med luftgevär inom icke detaljplanerat område?

Hej, jag läste på ett forum om bågskytte, att man enligt svensk lag inte var förbjuden att utöva denna sport / hobby på icke planbestämt område / mark, alltså utan krav på att man gör detta på tax skytteklubb och därmed inhägnat område. Enligt vad jag läste måste detta då självfallet ske så att man inte bryter mot andra lagar såsom med risk för annans liv och hälsa eller deras egendom ( tex att husdjur skadas) eller med risk att bryta mot tex jaktlagen. I samband med frågan gällande pilbågskytte, undrar jag då, om detta nu stämmer som dom där sade på forumet, om denna rättighet även skulle omfatta luftgevär, vilket man som icke jurist kan antaga. Sist undrar jag då i samband med detta, att om det enligt lagen faktiskt råder stöd för att man får skjuta tax luftgevär eller pilbåge som rekreation på icke detaljplanerat område, vad säger lagen angående behov av att söka tillstånd hos Polis för detta ? Krävs tillstånd eller kan man bara hitta en plats som är undanskymd och där man uppfyller övriga säkerhetskrav ?

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om det är lagligt att skjuta med luftgevär och pilbåge på icke detaljplanerat område. Eftersom du inte skrivit om ditt vapen är licenspliktigt eller inte kommer jag behandla båda scenariona. Jag tänker även svara på om du har rätt att skjuta på din egen tomt inom ett detaljplanerat område, ifall du eventuellt skulle vilja göra det i framtiden.

Detaljplanerat område

Som utgångspunkt kan nämnas att effektbegränsade luftgevär och pilbågar inte omfattas av vapenlagens bestämmelser (2 kap. 1 § 2 st Vapenlagen). Detta innebär att inget särskilt tillstånd behöver inhämtas från polisen enligt denna lag för att skjuta inom detaljplanerat område, utan det är istället ordningslagen och kommunens lokala ordningsstadga som tillämpas. För att veta var du får skjuta bör du kontrollera med kommunens föreskrifter, vilka kan se olika ut från kommun till kommun. Inom vissa kommuner är det inte tillåtet att skjuta med pilbåge och luftgevär på den egna tomten, medan det i andra kommuner är det. Är ditt luftgevär licenspliktigt krävs det dock alltid tillstånd enligt ordningslagen för att skjuta i detaljplanerat område (3 kap. 6 § Ordningslagen).

Icke detaljplanerat område

Om det inte är ett detaljplanerat område får du skjuta utan att det krävs tillstånd från kommunen, oavsett om ditt luftgevär kräver licens eller inte. Detta framgår av lagen på så sätt att det inte står att det är otillåtet. Det är endast inom detaljplanerat område eller offentliga platser som kommunen kan förbjuda sådan verksamhet och det måste finnas befogade omständigheter som talar för att människor riskerar att skadas. Ordningslagen anger att kommunens förbud inte får ”lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet” (3 kap. 12 § OL), vilket förmodligen skulle bli fallet om en kommun förbjuder luftgevärsskytte även utanför detaljplanerat område. Som du nämner i din fråga krävs det dock att du iakttar vissa mått av försiktighet och inte utsätter allmänheten för fara. Du behöver därför vara ett längre avstånd från närmsta bebyggelse, ha bra skjutriktning och inte skjuta över allmänna vägar när du skjuter. Skulle du skjuta på någon annans mark behöver du få markägarens tillstånd, annars kan du bli skyldig till jaktbrott om du skjuter med ett luftgevär eller pilbåge som kan användas för jakt (35 § Jaktlagen).

Sammanfattningsvis

Det finns inget hinder mot att skjuta med luftgevär och pilbåge på icke detaljplanerat område och du behöver inte ansöka om tillstånd hos polisen. Detta eftersom det inte står att det är otillåtet enligt lag. Även om det inte var en del av din fråga är det även tillåtet att skjuta på sin egen tomt, förutsatt att kommunen inte har föreskrifter som talar emot. Oavsett var du skjuter måste du dock iaktta vissa säkerhetsmått och bör kontrollera var någonstans dessa icke detaljplanerade områden finns för att du inte ska råka skjuta inom ett detaljplanerat område av misstag.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Joel EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo