Behövs testamente vid äktenskapsförord?

Måste jag skriva ett testamente ?

Vid ev bortgång säkra enskild egendom till respektive barn.

Är gift och med äktenskapsförord som säger att alla tillgångar och dess avkastning är enskild egendom för respektive part.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Ärvdabalken (ÄB) men även i Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar även frågan som att du vill veta om ett testamente behövs för att säkerställa att barnen ärver. Att du inte vill att din make/maka ska ärva dig när du dör.

Vad sker när någon dör?
När någon dör ska en bodelning görs. Men eftersom ni har ett äktenskapsförord där det stadgas att respektive parts tillgångar är enskild egendom behövs egentligen ingen bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Utan dina tillgångar tillfaller dig och blir din kvarlåtenskap medans din makes/makas tillgångar tillfaller henne/honom och blir hennes/hanns del. (9 kap. 1§ ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB, 7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Dina tillgångar, den enskilda egendomen enligt äktenskapsförordet, tillfaller således bara dig och kommer bli din kvarlåtenskap. Din make/maka kommer inte få någon del av den egendomen genom bodelningen. Din kvarlåtenskap ska fördelas på dina arvingar. '

Hur fördelas arvet?
Om det inte finns något testamente skrivet ska arvet/kvarlåtenskapen fördelas enligt den legala arvsordningen. Är den avlidna gift ska den efterlevande maken som huvudregel ärva med fri förfoganderätt efter den avlidne framför gemensamma barn (eller om inga barn finns) (3 kap. 1 § ÄB). Barnen få då vänta på efterarv vilket fördelas när den efterlevande maken/makan avlider. Efteravet är en kvot del som beräknas vid den första avlinda (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller oavsett fördelning enligt äktenskapsförordet.

Dock ärver den efterlevande maken/makan bara framför barnen om det är gemensamma barn. Det innebär att särkullbarn (barn som inte är gemensamma barn) till den avliden har rätten att få ut sitt arv direkt när den avlidna avlidit och den efterlevande maken/makan ärver då inte (3 kap. 1 § ÄB). Tex. om du har 3 barn från tex. ett tidigare äktenskap (särkullbarn) men inga barn tillsammans med din nuvarande make/maka kommer dina 3 barn (särkullbarn) att dela lika på kvarlåtenskapen från dig när du dör (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Din efterlevande makan/maken kommer då inte ärva något från dig utan barnen ärver allt från dig direkt när du dör (3 kap. 1 §ÄB).

Särkullbarn kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken/makan och får då efterarv i stället (3 kap. 1 § ÄB).

Vilka som ärver dig enligt den legala arvsordningen beror således på om barnen du syftet på i frågan är gemensamma barn med din make/maka eller särkullbarn. Är de gemensam barn kommer den efterlevande maken/makan att ärva dig när du dör, då även den enskilda egendomen (3 kap. 1 § ÄB). Är barnen däremot särkullbarn har barnen rätt att ärva dig direkt när du dör. Barnen kommer då ärva hela din kvarlåtenskap och inte din make/maka (3 kap. 1 § ÄB).

Vilket innebär att om du vill bortgå från den legala arvsordningen måste du upprätta ett testamente. Vilket innebär också att du måste, om det är gemensamma barn, upprätta ett testamente för att säkerställa att de ärver först och för att inte din efterlevande make/maka ska ärva före dem. Att inte de ska få vänta på efterarv av dig. Om det är särkullbarn kan barnen ärver, som nämnt ovan, direkt när du avlider (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB).

Dock kan det påpekas att det alltid är bra att skriva ett testamente om du vill att arvet ska fördelas på ett vist sätt. För att säkerställa att arvet/egendomen verkligen fördelas som du vill. Äktenskapsförordet reglerar bara uppdelningen av egendomen och hur den ska fördelas vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall mellan parterna, inte vem som ärver. Därför kan det vara bra att upprätta ett testamente oavsett hur situationen ser ut.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till info@lawline.se för vidare hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Sofia WedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”