Behövs grund för uppsägning vid provanställning?

FRÅGA
Min chef sa idag att han inte vill fortsätta med mig efter min provanställning pga att jag en gång sagt ifrån till en kund som var ofredande och att jag hade varit sjuk utan att ringt honom direkt. Är det rätt grunder till uppsägning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal som gäller. Därför bör du veta vilket kollektivavtal din anställning omfattas av. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

En provanställning är en anställningsform för arbetsgivaren som tillåtet att pröva arbetstagaren, och prövotiden får vara högst sex månader lång. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut, (6 § LAS). En provanställning är alltså en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen.

I LAS står det att om arbetsgivaren vill lämna besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att förvarna den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Denna plikt för arbetsgivaren att meddela dig ska inte förväxlas med en uppsägningstid. Rätt till uppsägningstid finns inte vid provanställning om det inte står skrivet i kollektivavtalet.

Om arbetsgivaren inte underrättar dig två veckor i förväg, kan du hävda att du har rätt till att arbeta under den tidsfristen, eller avtala om att du åtminstone får lön för motsvarande två veckors tid. Du bör alltså ha rätt att få lön i två veckor efter att du blev uppsagd även om du inte får fortsätta jobba på företaget.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1439)
2020-02-27 Uppsägningstid vid timanställning
2020-02-26 Måste arbetsgivaren säga upp någon som fyllt 67 år?
2020-02-25 Arbetsgivare med högst 10 anställda får undanta 2 anställda från turordningsreglerna
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare

Alla besvarade frågor (77448)