Behövs ett inbördes testamente?

2019-05-30 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är ett gift par med två vuxna barn. Ärver den ena maken automatiskt den andre när en av oss dör eller måste vi skriva inbördes testamente?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Din fråga berör arvsrätt och vem som ärver. Reglering kring det finns i Ärvdabalken (ÄB). Svaret på din fråga kommer bero på om barnen är era gemensamma barn eller barn som inte (biologiskt) är era gemensamt. Det vill säga särkullbarn.

Om inget testamente föreligger kommer arvet att fördelas enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen består av 3 olika klasser. Första klassen är barn, barnbarn och så vidare till den avlidne (bröstarvingar till den avlidne). Andra arvsklassen består av föräldrar och syskon till den avliden. Tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar (2 kap. 1-3 § ÄB). Enligt den legala arvsordningar ärver därför barn till den avlidne först.

Det förekommer dock en bestämmelse som säger att den efterlevande maken/makan ärver med fri förfoganderätt framför gemensamma barn. Vilket innebär att den ena maken automatiskt ärver hela kvarlåtenskapen från den avlidna maken/makan framför de gemensamma barnen. Barnen har sedan efterarv som fördelas när den efterlevande maken/makan avlider. (3 kap. 1 och 2 § ÄB)

Men om barnen inte är gemensamma barn har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv direkt. Vilket innebär att den efterlevande maken/makan inte ärver den delen som barnen kommer få, eller något alls av kvarlåtenskapen. Då kan det vara bra med ett inbördes testamente. (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan i och försäg då klandra testamentet och få ut sin laglott (halva arvslotten) direkt, kvarvarande del av arvet (när laglotten har givits till barnen) tillfaller då den efterlevande maken/makan (7 kap. 1 och 3 § ÄB).

Svaret på din fråga kommer därför bero på om det är gemensamma barn eller inte. Är det gemensamma barn kommer du och din make/maka inte behöva skriva ett inbördes testamente. Du och din make ärver varandra med fri förfoganderätt framför barnen då. Är det dock särkullbarn har barnen rätt (om de vill) att få ut sitt arv direkt. Den efterlevande maken/makan ärver då inte. Då kan det vara bra med ett inbördes testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1273)
2019-11-21 Vad händer med arv i ett äktenskap med enbart särkullbarn?
2019-11-20 När ärver syskon varandra?
2019-11-20 Kommer min sambo eller mina barn ärva om jag avlider?
2019-11-19 Vem ärver min halvbror?

Alla besvarade frågor (74748)