Behövs en bodelning göras om man har äktenskapsförord?

Ligger i skilsmässa med min man, har läst att bodelning inte behöver göras då jag har äktenskapsförord? Vi är överens att jag tar det som står i mitt namn. Min fråga är kan han komma och kräva nåt i framtiden då vi inte skriver bodelningsavtal? Räcker det isfl att jag visar mitt äktenskapsförord? Tack

Lawline svarar

Hej och stort tack för din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda äktenskapsbalken (ÄktB).


Bodelning 

Vid en skilsmässa ska värdet av makarnas respektive egendom räknas samman och fördelas mellan dem genom en bodelning. I bodelningen ska makarnas egendom i form av bostad, bohag, fordon och tillgångar på konton, även kallat giftorättsgods, ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Innan egendomen fördelas ska avdrag göras för den enskildes skulder. Utgångspunkten är att makarnas egendom ska delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Det är enbart makarnas enskilda egendom som hålls utanför bodelningen. Egendom kan göras enskild genom exempelvis äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att allt som inte är makarnas enskilda egendom utgör giftorättsgods och ska ingå i en bodelning.


För att bodelningen ska bli bindande mellan makarna behöver ett bodelningsavtal upprättas och handlingen ska skrivas under av båda makarna (9 kap. 5 § ÄktB). Om ett bodelningsavtal inte upprättas i samband med bodelningen som ett bevis på att den genomförts finns det möjlighet att begära bodelning flera år senare.


När behöver bodelning inte göras?

Vid skilsmässa finns det fall där en bodelning inte behöver genomföras. Om båda makarna enbart har enskild egendom eller om ingen av makarna begär att få överta egendom i form av bostad eller bohag från den andra maken behöver bodelning inte genomföras (9 kap. 1 § ÄktB).


Äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt behöver vissa formkrav beaktas. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna eller det blivande makarna. För att äktenskapsförordet ska vara gällande behöver det sedan registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).


Sammanfattning och rekommendation

Förutsatt att ert äktenskapsförord upprättades på ett korrekt sätt och innebär att all er respektive egendom är enskild behövs alltså inte en bodelning genomföras. Eftersom denna egendom är din enskilda kan han inte komma och kräva något i framtiden trots att inget bodelningsavtal finns.


Hoppas detta besvarade din fråga!


Vänligen, 

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”