Behövs arbetstillstånd för EES-medborgare efter 3 månader i Sverige?

2019-10-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vad jag har förstått har en EES-medborgare uppehållsrätt i Sverige, i 3mån. Om en person kommer från exempelvis Frankrike och vill arbeta i Sverige och överskrider 3 mån, behöver den personen då efter 3 mån ansöka om arbetstillstånd? är ett arbetstillstånd samma som ett uppehållstillstånd pga arbete?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med upphållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige i mer än tre månader utan uppehållstillstånd, enligt 3 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

Enligt 3 a kap. 3 § UtlL har en EES-medborgare uppehållsrätt om han eller hon:

1) är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige 2) har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3) är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 4) har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Reglerna syftar till att möjliggöra den fria rörligheten inom EU för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Kraven på uppehålls- och arbetstillstånd gäller därför inte för EES-medborgare med uppehållsrätt, vilket även framgår av 2 kap. 8 b och 8 c §§ UtlL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag A0driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-10-11 20:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (919)
2019-10-17 Får jag resa som turist till Sverige under handläggningstiden för mitt ärende hos Migrationsverket?
2019-10-12 Kommer vårt barn att få svenskt medborgarskap när det föds?
2019-10-11 Behövs arbetstillstånd för EES-medborgare efter 3 månader i Sverige?
2019-10-09 Kan en person som har uppehållstillstånd och svenskt id-kort åka till Tyskland utan pass?

Alla besvarade frågor (73826)