Behövs arbetstillstånd för EES-medborgare efter 3 månader i Sverige?

2019-10-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vad jag har förstått har en EES-medborgare uppehållsrätt i Sverige, i 3mån. Om en person kommer från exempelvis Frankrike och vill arbeta i Sverige och överskrider 3 mån, behöver den personen då efter 3 mån ansöka om arbetstillstånd? är ett arbetstillstånd samma som ett uppehållstillstånd pga arbete?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med upphållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige i mer än tre månader utan uppehållstillstånd, enligt 3 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

Enligt 3 a kap. 3 § UtlL har en EES-medborgare uppehållsrätt om han eller hon:

1) är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige 2) har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3) är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 4) har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Reglerna syftar till att möjliggöra den fria rörligheten inom EU för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Kraven på uppehålls- och arbetstillstånd gäller därför inte för EES-medborgare med uppehållsrätt, vilket även framgår av 2 kap. 8 b och 8 c §§ UtlL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll