Behöver vi skriva ett testamente om vi vill att våra särkullbarn ska ärva sin respektive förälder?

Hej! Vi är gifta, med särkullbarn. Sen tidigare har vi ett äktenskapsförord, där allt vi äger var och en är enskild egendom.

Vår önskan är att hans barn ska ärva honom, och min son ska ärva mig. Behöver vi skriva ett testamente? Varsitt isåfall, eller kan vi skriva ett tillsammans? Mvh.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till äktenksapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga. Lagarna innehåller regler om arv och äktenskap.

Vem ärver vad av vem?

När en gift person avlider ska först en bodelning förrättas innan ett arvskifte sker (ÄktB 9 kap. 2 § och ÄB 23 kap. 1 §). Eftersom all er egendom är enskild egendom innebär det att att allt du äger blir ditt och allt din make äger blir hans. Om ni fortfarande är gifta när någon av er avlider är det den efterlevande maken som ärver egendomen först (ÄB 3 kap. 1 §). Ett undantag från detta är dock om den först avlidne maken efterlämnar så kallade särkullbarn, det vill säga barn som enbart den ena maken är förälder till, då tillfaller dennes kvarlåtenskap barnen och inte den efterlevande maken. Jag tolkar det som att ni har ett varsitt särkullbarn. Ditt särkullbarn ärver ingenting från din make och hans särkullbarn ärver ingenting från dig då ni inte är besläktade. Detta innebär att din kvarlåtenskap i slutändan kommer att hamna hos ditt särkullbarn och att din makes kvarlåtenskap kommer att hamna hos hans särkullbarn. Ni behöver således inte att upprätta ett testamente.

Basbeloppsregeln

Viktigt att komma ihåg är dock att det finns en basbeloppsregel som säger att en efterlevande make alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (ÄB 3 kap. 1 § 2 st.). Prisbasbeloppet regleras i socialförsäkringsbalken och är 48 300 kr år 2022 . Detta innebär att efterlevande make enligt basbeloppsregeln i år har rätt att behålla 193 200 kr. I beloppet inräknas även den efterlevande makes enskilda egendom samt det värde denne fått genom bodelningen. I ert fall innebär det att om den efterlevande maken inte har egendom till ett värde av 193 200 kr så kommer denna regel att vara aktuell som gör att efterlevande make har rätt att återfå ett belopp som uppgår till den summan. Eventuellt särkullbarn kommer därmed att få ärva mindre efter sin förälder. Enda gången den efterlevande maken inte får ut egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet är om det inte finns ett sammanlagt värde som motsvarar den summan. Då har efterlevande maken enbart rätt till det som finns.

Svaret på din fråga är således att det inte är nödvändigt för er att upprätta ett testamente. Det ni dock bör vara förberedda på är att efterlevande make alltid har en rätt att åberopa basbeloppsregeln (maken kan avstå från att göra det) som innebär att maken har rätt att åtminstone få en viss summa trots att ett testamente upprättats eller om det finns särkullbarn.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar,

Sandra BargabrielRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning