FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/12/2018

Behöver vi göra bodelning om det mesta är enskild egendom? Kan vi ta in en bodelningsförrättare?

Jag och min man håller på att skilja oss. Vi har skrivit ett äktenskapsförord, i detta finns vissa ägodelar upptagna som giftorättsgods medan allt annat ska ses som enskild egendom. Innebär detta att en bodelning blir "överflödig"? Om allt som inte står med är enskild egendom blir det då upp till oss själva att dela bohag osv? Eller kan man ändå ta in en bodelningsförättare om man inte är överens om de saker som inte står med i äktenskapsförordet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det finns giftorättsgods ska bodelning ske

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken. Huvudregeln är att bodelning alltid ska ske vid skilsmässa. Dock är makarna inte tvungna att göra de bara har enskild egendom och ingen av dem vill ha bohag som tillhör den andra eller ta över bostaden (9 kap 1 § 1 st). I denna situation har makarna alltså inget anspråk på giftorätt, och man är överens om att fördelningen är rättvis.

Du beskriver att du och din make trots allt har visst giftorättsgods. I detta läge är inte allt självklart, utan det behöver redas ut vem som äger vad av giftorättsgodset, värdet på detta och om den ena av er ska överföra egendom till den andra. Undantagssituationen är därför inte uppfylld och ni ska därför göra en bodelning enligt huvudregeln. Dock råder avtalsfrihet. Det innebär att ni kan fördela egendomen hur ni vill, så länge ni är överens.

Bodelningsförrättare- om ni inte kommer överens

Om du och din make däremot inte kommer överens kan en bodelningsförrättare komma in i bilden. Ni ansöker då till domstol, som kan bestämma att tillsätta en sådan (17 kap 1 §). Bodelningsförrättaren kommer då utreda vad ni äger för något, vad sakerna är värda och sedan fördela dem mellan er. Det personen bestämmer är bindande mellan dig och din make, om inte någon klagar inom fyra veckor (17 kap 8 §). Ni får själva betala för bodelningsförrättaren och det kan därför bli dyrt.

Bodelningen ska alltså göras, men behöver inte bli komplicerad eller dyr så länge ni är överens. Vi på Lawline kan hjälpa er med bodelning och boupptäckning. Du kan kontakta oss på info@lawline.se.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”