Behöver vi betala någon skatt på gåvosummorna från vår far?

2020-04-29 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag och min syster delar pä nettolikviden efter en bostadsaffär. Vår far har sålt en bostad, och efter skatt och återbetalning av lån erhåller systern och jag 550 00 kr vardera, enligt ett gåvobrev som pappa undertecknat. Detta är inte förskott på arv. Ska vi betala någon skatt på gåvosummorna eller behåller vi hela gåvosummorna?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att er far redan har betalat den skatt som är relaterad till hans bostadsförsäljning.

Regler om hur olika former av inkomster ska beskattas finns i inkomstskattelagen (IL), som jag kommer att hänvisa till.

Ni behöver inte betala någon skatt för gåvan

Svaret på din fråga är nej – du och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna.

Det beror på att gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § första stycket IL).

Det finns ett undantag från skattefriheten om en gåva snarare är att se som ersättning för ett utfört arbete, en så kallad remuneratorisk gåva. När det kommer till gåvor mellan familjemedlemmar så förutsätts det dock att gåvan är av det skattefria slaget. Med andra ord så är undantaget inte aktuellt i er situation.

Eventuell avkastning kommer att beskattas

Tänk på att ni fortfarande kommer att behöva betala skatt på eventuell avkastning som ni får av gåvopengarna framöver, till exempel ränta (42 kap. 1 § första stycket IL).

Gåvan i sig är dock skattefri.

Sammanfattning

Du och din syster behöver inte betala någon skatt på gåvosummorna, eftersom gåvor är skattefria i Sverige.

Ni kommer dock att behöva betala skatt för eventuell avkastning som pengarna ger upphov till i framtiden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (297)
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?
2020-10-11 Min syster har sålt fastigheter utomlands och ska ge mig pengarna som gåva. Behöver jag skatta på dessa?
2020-10-06 Beskattningskonsekvenser vid överlåtelse av en penninggåva

Alla besvarade frågor (86372)