Behöver vi anlita jurist för att avgöra vem som ärver?

2018-10-13 i Arvsordning
FRÅGA
När man varit gift i 55år och har ett barn inom äktenskapet.Inga barn utom. Då är det väl inget tvivel omvem skall ärva.Vi har även samma ekonomi fast två konto.Måste vi ha jurist till detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger råder det inga tvivel om vem som ska ärva dig och din make, det följer tydligt av den legala arvsordningen. De regler som ligger till grund för den legala arvsordningen finns i ärvdabalken. Eftersom barnet är ert gemensamma och också ert enda kommer hen sedan ni båda har avlidit ärva allt själv (2 kap. 1 §). Däremot kommer ert barn inte att få ut något arv förrän ni båda har avlidit eftersom gemensamma barn ska avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken tills det att denne också avlider (3 kap. 1 §). När den ena av er avlider kommer först en bodelning genomföras. Genom bodelningen fördelas det gemensamma giftorättsgodset, i ert fall summan av era två konton (och eventuella andra tillgångar ni har), lika mellan den efterlevande maken och dödsboet efter den som har avlidit. Vad den av er som överlever den andra får genom bodelningen äger denne med full äganderätt. Dessutom kommer den efterlevande, på grund av tidigare nämnda regel om att efterlevande make ärver framför de gemensamma barnen, att förfoga över den hälft som tilldelades dödsboet genom bodelningen. När den efterlevande maken sedan avlider kommer det gemensamma barnet ärva dels den efterlevande makens egendom, dels den först avlidne maken genom den andel som den efterlevande hittills har förvaltat.

Eftersom arvsordningen följer av lag behöver ni ingen jurist för att klargöra vem som ärver och när. Skulle ni vilja ändra i arvsordningen, exempelvis genom att bestämma att en annan person än er dotter ska få ta del av arvet, kan ni upprätta ett testamente. Ni behöver ingen jurist för att göra det heller, men var i så fall noga med att följa de formkrav på skriftligt och undertecknande med två vittnen närvarande som uppställs i lagen (10 kap. 1 §).

Vad gäller hur fördelandet av arvet går till rent praktiskt kommer de efterlevande inledningsvis behöver upprätta en bouppteckning, som anger den avlidnes tillgångar och skulder. När arvet har fördelats mellan arvingarna ska det dokumenteras i en arvskifteshandling. Det finns möjlighet att ta hjälp av en jurist för att upprätta både bouppteckning och arvskifteshandling, men inte heller här är det ett krav.

Om ni vill läsa mer om arvsordningen samt om hur arvet ska fördelas och dödsboet hanteras kan ni göra det här.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Johanna Lindström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1145)
2019-04-25 Hur delas giftorättsgods upp mellan gemensamma barn och särkullbarn?
2019-04-23 Kan min mor ärva min far då de vid hans bortgång var separerade men ännu gifta?
2019-04-23 Barn utanför äktenskapets arvsrätt.
2019-04-23 Särkullbarns arvsrätt om arvlåtaren är gift vid bortgång

Alla besvarade frågor (68195)