Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?

2020-10-20 i Fordringar
FRÅGA
Behöver SKULDEBREV bevittnas eller räcker det med SKULDEBREV mellan långivaren och låntagaren? Behöver GÅVA av pengar bevittnas eller räcker det med GÅVOBREV mellan givaren och mottagaren?Det är vad jag "googlat" mig till i båda fallen - stämmer det?(GÅVAN kommer att innehålla att det ska vara enskild egendom.)Beträffande SKULDEBREV. Två personer lånar tillsammans ett belopp av mig. Skriver man ett SKULDEBREV med 50% var av skulden och båda namnen på låntagarna? Eller skriver man var sitt SKULDEBREV på endast halva lånesumman, ett till varje låntagare?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor kommer jag att hänvisa till skuldebrevslagen, gåvolagen och jordabalken. Jag kommer att dela upp din fråga i tre frågor och besvara dem separat nedan

Behöver ett skuldebrev bevittnas?

Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. I skuldebrevslagen finns det inga formkrav för hur ett skuldebrev ska utformas. Det finns därför inget krav på att ett skuldebrev behöver bevittnas. Ett skuldebrev behöver därför inte bevittnas för att vara giltigt.

Behöver ett gåvobrev bevittnas?

Regler om gåvor finns i gåvolagen. Det finns inget krav på att ett gåvobrev behöver bevittnas för att vara giltigt.

Vid upprättande av gåvobrev blir gåvan bindande genom att gåvobrevet överlämnas till gåvomottagaren (1 § gåvolagen). Det innebär att du måste lämna över gåvobrevet till den som ska ha gåvan för att gåvan ska bli bindande.

Det är inte ett krav att upprätta ett gåvobrev vid en gåva, gåvor kan bli bindande även på andra sätt. Ett gåvobrev kan däremot vara bra i bevissynpunkt om någon skulle vilja ogiltigförklara gåvan. Med gåvobrev blir gåvogivarens avsikt lättare att bevisa. Att ha vittnen som skriver under gåvobrevet kan förstärka gåvobrevets äkthet vid en tvist. Det förutsätter dock att vittnena är opartiska. Men vittnen är inget krav för gåvans eller gåvobrevets giltighet.

Det finns dock ett tillfälle då det är bra att ha vittnen till gåvobrevet. I det fall gåvan avser en fastighet underlättar det att ha två vittnen till gåvobrevet. Varför två vittnen behövs vid gåva av fastighet, är för att det krävs två vittnen för att gåvomottagaren ska kunna söka lagfart till fastigheten (20 kap. 7 § 1 p. jordabalken).

Hur skrivs skuldebrev när två personer ansvarar för en skuld?

Som ovan sagt finns inga formkrav för hur skuldebrev ska utformas. Det innebär att du kan utforma skuldebrevet som du vill.

Du kan som du säger välja att skriva ett skuldebrev och föreskriva att de ansvarar för 50 % av skulden var. Om du skriver så, gäller delat ansvar mellan låntagarna. Det innebär att du endast kan kräva var och en på hälften av skulden. Att skriva varsitt skuldebrev har ingen annorlunda verkan än detta alternativ.

Jag skulle rekommendera dig att skriva ett skuldebrev som gäller solidariskt för båda låntagare. Du skriver då att lånetagarna ska ansvara solidariskt för lånebeloppet. Att låntagarna ansvarar solidariskt för lånet är mest förmånligt för dig som lånat ut pengar. Det innebär att du kan kräva en person på hela skulden. Den krävda personen får då kräva tillbaka den del som den betalat för mycket från den andra låntagaren. Du kan då välja vem av personerna som ska betala. Det innebär att du kan välja att kräva den person som har bättre betalningsförmåga på summan. Detta blir en fördel för dig att kunna kräva den ena låntagaren, om den andra av låntagarna inte har förmåga att betala.


Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (787)
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?
2021-04-27 Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?
2021-04-26 Är det möjligt att få tillbaka pengarna vid muntlig utfästelse om betalning?
2021-04-24 Måste man betala faktura med fel namn?

Alla besvarade frågor (92054)