Behöver namnteckning på skuldebrev bevittnas?

FRÅGA
Behöver en lånehandling, alltså låntagarens namnteckning vara bevittnad av utomstående personer? ..och i så fall av hur många?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det är i ditt fall lånehandling synonymt med skuldebrev. Bestämmelser om skuldebrev återfinns i Lag (1936:81) om skuldebrev.

Det finns inget krav på att vittnen ska närvara vid undertecknandet av ett skuldebrev. Det kan dock vara en fördel om underskriften har undertecknats för bevisning men detta är alltså inget krav för att skuldebrevet ska vara giltigt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (80447)