Behöver min moster skriva något testamente för att jag ska få ärva henne?

Min mammas syster har inga andra släktingar än oss, fyra syskonbarn. Hennes make gick bort för många år sedan. Han har inga andra släktingar i livet. Behöver min moster skriva ett testamente för att vi ska få ärva henne? Kommer vi att ärva alla hennes tillgångar eller kan det finnas tillgångar som tillfaller allmänna arvsfonden eftersom min morbror inte hade några arvingar. Det låter väldigt konstigt men jag har hört något om detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vilka har rätt att ärva?

I första hand ärver bröstarvingar, dessa är arvlåtarens barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc. Dessa utgör första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Finns inga bröstarvingar ärver arvlåtarens föräldrar, är någon av föräldrarna avliden delar arvlåtarens syskon den förälderns arvslott, är syskon avlidet träder dennes barn i dennes ställe (2 kap. 2 § ÄB). Dessa utgör andra arvsklassen. Den sista och tredje arvsklassen utgörs av mor-och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 4 § ÄB). Detta innebär att kusiner aldrig kan ärva enligt den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB (2 kap. 4 § ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

När arvlåtaren är gift tillfaller kvarlåtenskapen efterlevande make såvida arvlåtaren inte har några särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB). Finns vid efterlevande makes död någon bröstarvinge till den först avlidna maken till dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling har de efterarvsrätt till den del efterlevande make ärver arvlåtaren och efterlevande make innehar då arvet med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får disponera över egendomen fritt, men med vissa undantag. Det är exempelvis inte tillåtet att testamentera bort egendomen eller vidta illojala dispositioner, exempelvis ge bort egendomen. Finns det däremot inga efterarvsberättigade enl. 3 kap. 2 § ÄB ärver efterlevande make med full äganderättoch det finns då inga begränsningar i hur denne får disponera arvet.

Vad händer vid efterlevande makes död?

Finns vid efterlevande makes död arvsberättigade efter endast en av makarna, ska dessa ärva allt (3 kap. 8 § ÄB).

Har ni rätt att ärva din moster?

Eftersom du och dina syskon är de enda arvsberättigade efter såväl din moster och hennes man, ska hela din mosters kvarlåtenskap tillfalla er. Ni är arvsberättigade enligt den legala arvsordningen och tillhör den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). Hennes kvarlåtenskap innefattar även det hon ärvt vid makens död då han inte har några efterarvsberättigade släktingar i livet (3 kap. 8 § ÄB). Eftersom du och dina syskon är arvingar enligt den legala arvsordningen (2 kap. 2 § ÄB) är det inte nödvändigt att din moster ska upprätta något testamente för att ni ska få ärva henne.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo