Behöver man tillstånd för innehav och införsel av startpistol med 6 mm ammunition?

2020-03-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag tänkte köpa en 6 mm startpistol, att ha för träning av jakthundar i en träningsgrupp som har regelbundna träningar. Kan inte hitta den modellen i Sverige men den går att köpa online från Storbritannien. Är det lagligt att importera? Behöver man licens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om det krävs särskilda tillstånd för att inneha en 6 mm startpistol samt om du kan importera en från storbritannien.

För att svara på din fråga tänker jag gå igenom först om en startpistol kräver tillstånd och isåfall hur du kan ansöka om detta. Därefter tänker jag översiktligt redogöra för vad som gäller vid införsel av tillståndspliktiga vapen.

Din fråga regleras i vapenlagen (vapL) och i lag om straff för smuggling (smugL).

Är en 6 mm startpistol ett tillståndspliktigt vapen?

Med skjutvapen förstås i vapenlagen vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel (1 kap. 2 § VapL). Detta gäller även start- och signalpistoler som laddas med patroner enl. 1 kap. 3 § c - punkten vapL. En startpistol som laddas med 6 mm ollonskott omfattas av denna typ av vapen och är alltså tillståndspliktiga.

Vad krävs allmänt för att erhålla ett tillstånd för innehav av tillståndspliktiga vapen?

Att vapnet är tillståndspliktigt innebär att den som tänker inneha- eller föra in sådant vapen i Sverige måste ha tillstånd (2 kap. 1 § vapL). Tillstånd prövas och meddelas av polismyndigheten (2 kap. 2 § VapL). Enskilda (privatpersoner) och sammanslutningar för jakt kan erhålla vapentillstånd (2 kap. 3 § 1 -2 punkten vapL).

För sammanslutningar för jakt krävs även att sammanslutningen uppfyller höga krav på säkerheten i fråga om handhavande med vapen samt är ansluten till en auktoriserad organisation och har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering ( 2 kap. 17 § VapL).

För enskilda gäller att tillstånd meddelas för ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål (2 kap. 4 § vapL). Tillstånd meddelas enbart om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer missbrukas (2 kap. 5 § första stycket vapL). Dessutom meddelas enbart tillståndet för det ändamål man anger i ansökan samt kan det tillkomma vissa förvaringskriterier och tidsbegränsas ( 2 kap. 5 § andra stycket vapL).

Särskilda tillstånd för införsel av vapen i Sverige

För tillstånd att föra in vapen i Sverige gäller samma förutsättningar som redogjorts ovan för vad som gäller för tillstånd för innehav (2 kap. 11 § vapL).

Införseltillstånd ger rätt att under den begränsade tid och för det ändamål som anges i tillståndet i Sverige inneha de skjutvapen och den ammunition som förts hit med stöd av tillståndet. Tillståndet gäller under förutsättning att vapnen och ammunitionen förs in inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer (2 kap. 12 § vapL).

Vad gäller om jag importerar ett vapen utan tillstånd?

Den som importerar ett tillståndspliktigt vapen utan att besitta rätt tillstånd döms för smugglingsbrott enl. 3 § smugL. Detta brott kan rendera i upp till 6 års fängelse och i ringa fall till böter (5 § och 4 § smugL). Tullverket kommer troligtvis förverka föremålet (16 § smugL).

Slutsats och vad du bör göra nu

I och med att den startpistolen du tänker köpa omfattas av tillståndsplikt krävs tillstånd för både innehav och import. Du kan ansöka om sådant tillstånd hos polismyndigheten. Ansökan kan avse tillstånd för dig eller för ditt jaktsällskap att inneha startpistolen för ett givet ändamål. Det är av yttersta vikt att du erhåller de tillstånd som krävs innan du beställer hem pistolen. Min rekommendation är att du kontaktar polismyndigheten och hör för dig hur de ser på ändamålet av att inneha en startpistol för träning av jakthundar.

Länk till information om tillstånd hittar du här: https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/

Om du har fler frågor angående ditt ärende är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1092)
2020-04-06 Lagändring avseende preskriptionstid för vissa brott mot barn
2020-04-03 Besök i särskilda boendeformer och vistelse utomhus
2020-03-31 Strider regeringens beslut med anledning av coronaviruset mot grundlagen?
2020-03-31 Bussar som inte avgår enligt tidtabellen

Alla besvarade frågor (78747)