Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

2021-04-25 i Gåvoskatt
FRÅGA
Jag och min ex har skiljt oss.Enligt överensen ska han ge en stor summan av pengar till sonen när sonen fyller 19 så att sonen kan köpa lägenheten. Behöver sonen betala skatt när han får pengar från sin pappa? Jag kommer också får en stor summan från honom som överenskommelse om egendom fördelning och en viss kompensation från honom till mig. Behöver jag betala skatt när jag får pengar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar frågan vill du veta om du behöver betala skatt på pengarna du får av ditt ex samt om sonen kommer behöva betala skatt på pengarna han får av sin pappa när han fyller 19 år. Svaret på detta hittar vi i inkomstskattelagen (IL).


Pengarna du ska få av ditt ex

Du har inte skrivit något om att pengarna du ska få av ditt ex är från en bodelning mellan er men om det skulle vara så behöver du inte betala skatt på de pengarna. I Sverige betalar vi nämligen ingen skatt på förvärv genom bodelning (8 kap. 2 § IL).

Om det inte är frågan om pengar från en bodelning kan pengarna istället ses som en gåva. Även gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). För att det skall anses vara en gåva måste tre kriterier vara uppfyllda:

Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det finns en presumtion för att förmögenhetsöverföringar mellan närstående sker med gåvoavsikt och man utgår alltså från detta.Det ska vara frivilligt.

Om dessa kriterier är uppfyllda ska alltså pengarna ses som en gåva och ingen skatt behöver betalas. I detta fall ser jag inget hinder för att alla tre kriterier ska anses vara uppfyllda.


Pengarna sonen ska få av sin pappa

Samma sak gäller här. Jag ser inget hinder för att alla gåvokriterier ska anses vara uppfyllda och pengarna kommer alltså vara skattefria.

Något annat som kan vara bra att tänka på här är att ett löfte om en framtida gåva bara är bindande om det finns en skriftlig utfästelse som gåvotagaren fått eller om det kommit allmänheten till känna att gåvan ska ges (1 § Gåvolagen). Det kan alltså vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse om gåva.

Sammanfattning

Pengarna du får av ditt ex är skattefria då de kommer från en bodelning eller som gåva. Även pengarna sonen ska få är skattefria då de är en gåva och för att säkerställa att gåvan ges kan det vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (338)
2021-10-25 Beskattning vid av gåva av aktier eller gåva av rätt till aktieutdelning
2021-10-13 Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?
2021-09-24 Ska gåvor tas upp i deklarationen?
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?

Alla besvarade frågor (96583)