FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/02/2016

Behöver man betala för myndiga barn som bor hemma?

Hej, Jag är sambo med en man som har en 20 årig son. Jag har själv 2 barn i tonåren. Hans son bor här med oss. Sonen arbetar och får lön varje månad. Äter här dagligen ett par gånger. Jag betalar maten och min man lån, ström mm. Men är det min skyldighet att betala hans sons mat?

Jag har även 2 barn till som har flyttat hemifrån och sköter sig själva.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det är barnets vårdnadshavare, troligtvis din sambo, som står för att sonens behov (omvårdnad, trygghet och god fostran) ska bli tillgodosedda enligt 6 kap. 2§ Föräldrabalken. Men i paragrafens första stycke (här) står det att man enbart som vårdnadshavare har vårdnad tills dess att sonen är 18 år gammal. Det ska tilläggas att även barnkonventionen (artikel) ser barn som barn till dess man fyllt 18 år, efter det är man vuxen.

Det enda undantag jag finner är ifråga om underhåll (här) där vårdnadshavaren kan behöva betala underhåll till sitt barn då denne fortfarande går i skolan. Här menas i vart fall gymnasieskolan se (NJA 1990 s.49)

Sammanfattningsvis är sonen myndig och varken du eller din sambo behöver betala för sonen, då han arbetar och inte verkar kvalificera för underhåll från din sambo.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar
Terese VestergårdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?