Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?

2021-02-21 i Fordringar
FRÅGA
hej,jag har ett enkelt skuldebrev och vill byta borgenär. Då måste jag informera gäldenären om borgensbyte men måste jag uppge i namn den nya borgenären eller räcker det att informera om att byte skett ??? Gör ni hembesök för att hjälpa till med tex testamente ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Måste den nya borgenären uppges i namn?

Precis som du själv skriver krävs att du meddelar gäldenären om borgenärsbytet när ett enkelt skuldebrev överlåts, detta kallas för denuntiation (31 § första stycket skuldebrevslagen).

I lagen framgår inget uttryckligt krav på att ange den nya borgenären vid namn när denuntiation sker. Generellt kan dock sägas att man bör vara så tydlig som möjligt. I vissa relationer, framförallt mellan näringsidkare och konsument, ställs till och med höga krav på tydligheten. Det kan därför vara en god idé att uppge den nya borgenären i namn till gäldenären vid denuntiationen.

Gör vi hembesök för t.ex. hjälp med testamente?

Vi gör i dagsläget inga hembesök för våra juridiska tjänster. Du är däremot varmt välkommen att kontakta oss på följande länk för att boka ett möte: https://lawline.se/boka. Du kan också ringa oss på följande nummer: 08-533 300 04. Utöver det är du givetvis även varmt välkommen att skicka in ytterligare en fråga på samma sätt som du gjort nu med dina funderingar kring t.ex. testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?