Behöver jag veta hur p-skivan ska ställas in?

2020-08-23 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Har ett ärende gällande kontrollavgift som jag skulle vilja hör er åsikt om.Jag ställde min p-skiva på 16:35. På platsen gällde 3 timmar fritt med p-skiva. P-vakten har noterat tiden 19:31-19:46. Senare har jag fått reda på att p-skivan ska avrundas till närmsta hel eller halvtimme, enligt det skulle jag ställt skivan på 17:00 och då hade jag kunnat stå till 20:00. Då hade parkeringsbolaget inte kunnat utfärda kontrollavgiften. Är det min skyldighet att veta hur p-skivan ska ställas in? Är det bara att acceptera och betala kontrollavgiften - eller har jag några andra rimliga möjligheter att slippa den, med hänsyn till ovanstående?Jag har bett dem ompröva, men de svarar egentligen aldrig på min fråga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din primära fråga är vad man har för skyldighet som användare av en parkeringsplats som kräver p-skiva att veta hur denna ska ställas in.

När du parkerar på en parkeringsplats utför du en handling som innebär att du accepterar parkeringsvillkoren för platsen du brukar genom att du ställer din bil där. Det innebär att du är skyldig att ta reda på om du behöver betala parkeringsavgift om sådan krävs och att du bör använda p-skiva om det är vad som anvisas. Detta innebär också att du förbinder dig till att följa reglerna som finns kring att använda p-skiva och precis som du skriver ska denna ställas in på närmast följande hel- eller halvtimme.

När p-skivan inte är ställd exakt på en hel- eller halvtimme avrundas ankomsttiden till närmaste hel- eller halvtimme vilket jag misstänker är anledningen till att p-vakten bedömt din p-skiva varit inställd på 16:30. Det innebär att en kontrollavgift utfärdad efter 19.30 är bindande för dig.

Regeln finns att läsa i 3 kap 49 a § trafikförordningen men brukar också framgå av baksidestexten på p-skivan och av kommunens parkeringsregler.

Huruvida du har andra rimliga möjligheter att slippa betala din avgift kan bara parkeringsbolaget svara på. Du ska dock kunna överklaga hos det bolag som utfärdat den för att få ett besked i frågan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91364)