FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis14/04/2021

​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

Hejsan!

Jag har två frågor:

1. Jag har skickat in en licensansökan till Polismyndigheten gällande inköp av en pistol. Kan jag idag köpa magasin till den innan jag fått licensen?

2. Finns det någon begränsning på hur många skott ett pistolmagasin får rymma?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer besvara dina två frågor var för sig.

Regler om vapenlicens och användande av vapen finns i vapenlagen och vapenförordningen.

Behöver jag vapenlicens för att köpa magasin?
Jag tolkar din första fråga som att du vill veta om du behöver ha vapenlicens för att få köpa och äga ett magasin till en pistol.
Det finns inget uttryckligt licenskrav för köp av ett tomt magasin. Om magasinet däremot innehåller ammunition så måste du ha licens för ammunitionen (2 kap. 1 § punkten a. vapenlagen).

I listan nedan ser du för vilka vapendelar du måste ha licens för att få köpa eller äga. För en vapendel som redan berörs av licensen för ett fullständigt vapen behöver du ingen ytterligare licens.

- slutstycken
- ljuddämpare
- eldrör
- pipor
- stommar
- lådor
- trummor
- mantlar till skjutvapen, (1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen)

Min rekommendation
Även om magasinet inte är uttryckligen licenspliktigt skulle jag rekommendera dig att avvakta polisens beslut innan du köper ett magasin. Om polisen skulle avslå din ansökan innebär det att du plötsligt sitter på ett magasin till ett vapen du inte äger eller har licens för. Jag ser också en risk för att du skulle kunna misstänkas för vapenbrott om du trots avslag på din licensansökan blir påkommen med att inneha ett magasin (9 kap. 1 § och 1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen). Tröskeln för att polisen ska ha skäl att inleda en förundersökning mot dig är relativt låg, det räcker med att det "finns anledning att anta" att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Även om jag ser det som osannolikt att en sådan förundersökning skulle leda till någon påföljd för dig så kan det vara obehagligt för dig att behöva utredas för brott.

2. Finns det någon begränsning för hur många skott ett pistolmagasin får rymma?

Det finns inte någon begränsning för antalet tillåtna skott i ett pistolmagasin. Däremot får du själv inte göra några modifikationer av ett vapen som du har licens för, (4 kap. 1 § vapenlagen).
Som jag tolkar bestämmelsen innebär den att så länge magasinet är producerat av en godkänd tillverkare och är avsett för det vapen du har licens för, så finns inte någon begränsning i antalet patroner som magasinet får innehålla.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att jag har tolkat dina frågor rätt. Annars är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,
Zacharias GlavåRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”