Behöver jag serveringstillstånd för att sälja alkohol på privat festival?

FRÅGA
Hej,Jag ska anordna en liten festival där en bestämd grupp personer med ett gemensamt intresse för musik kommer att delta. Jag har hyrt en festplats utomhus men med staket och som är en offentlig plats. Behöver jag söka tillstånd för att sälja alkohol utan vinstintresse? Vinsten kommer enbart att gå till att finansiera andra poster.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Lagen som reglerar försäljning av alkohol är Alkohollagen (2016:1622). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar.

Serveringstillstånd

Huvudregeln enligt svensk lag är att för försäljning av alkohol krävs tillstånd av den kommunen ( 8 kap 1§ Alkohollagen). Det finns dock undantag från denna regel.

Undantag från serveringstillståndet.

Enligt alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om serveringen

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. (8 kap 1a§ Alkohollagen)

För enstaka helt privata arrangemang där serveringen av alkohol bedrivs till självkostnadspris krävs alltså inget tillstånd. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att dra en säker slutsats gällande din festival. Om alla de tre ovanstående kriterierna är uppfyllda får du servera alkohol utan alkoholtillstånd. Jag ska göra mitt bästa och utreda frågan med den information jag har

Reglerna i förhållande till din festival

Försäljningen av alkohol får endast avse ett enstaka tillfälle. Försäljningen av alkohol måste alltså vara en enskild och isolerad händelse. Du kan alltså bara sälja alkohol en dag(ett tillfälle). Om din festival ska pågå fler dagar än en så måste du ha alkoholtillstånd eftersom det då inte är ett enstaka tillfälle alkoholförsäljningen sker.

Försäljningen får endast ske till i förväg bestämda personer. Jag tolkar informationen jag fått av dig som att så är fallet. Jag tolkar det som att festplatsen är utomhus, men avgränsad med staket. Jag förstår tyvärr inte på frågan om festplatsen är offentlig eller inte. Det får alltså inte röra sig om ett öppet evenemang, utan serveringen får bara innefatta dessa i förväg bestämda personer. Annars finns det risk att det blir en offentlig tillställning på offentlig plats där alkohol bara får förtäras om det sker vid en servering med tillstånd. Det står i ordningslagen (2 kap 18 §).

Försäljning ska endast ske utan vinstintresse. Med självkostnadspris avses att deltagarna inte betalar mer för dryckerna än inköpspriset för dessa. Något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen får inte finnas. Du kan alltså inte sälja alkohol för högre pris än du själv köpt in den för. Du kan inte heller ta inträde, eftersom att det ska ske utan annan kostnad för deltagarna än inköpspriset på dryckerna

Serveringen får inte äga rum i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol(t.e.x bar, restaurang eller nattklubb). Jag tolkar det inte som att detta är fallet för dig.

Slutsats

Jag kan som sagt tyvärr inte dra en säker slutsats eftersom jag inte har all information, men om de tre ovanstående kriterierna i Alkohollagen är uppfyllda kan du sälja alkohol utan serveringstillstånd.Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor. Lycka till med din festival och hoppas ni har det roligt!

Med vänlig hälsning,

My Stenquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?