Behöver jag betala tillbaka felaktigt lön?

2018-09-28 i Fordringar
FRÅGA
HejHar läst om liknade fall i "frågor & svar" men inte hittat nått exakt lika.Jag fick för för mycket utbetalt på min aug och (ev. Juli) lön när jag var delvis föräldraledig under sommaren p.g.a. som företaget säger att föräldraledighet kommit i otakt med lön för innevarande månad p.g.a. av att min dåvarande chef (jag har sagt upp mig därifrån) inte meddelat HR-avd om "personal förändringen" eftersom jag var FL mer än 3-veckor. Jag fick nu på min septemberlön redovisat en skuld som jag ska betala in, efter kontakt med arbetsgivaren räknade dom ut slutlönen som ska komma i okt som fortfarande är minus men något mindre.Till saken hör att deras lönespecifikationer är näst intill obegripliga och pengarna är förverkade eftersom jag varit föräldraledig, detta kom som en fullständig överraskning för mig eftersom summorna inte varit uppenbart felaktiga.Kan jag motsätta mig att betala in kvarstående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vilken lag är tillämplig?

I Sverige finns ingen lag som reglerar felaktiga utbetalningar. Men Arbetsdomstolen har i sina domar fastslagit under vilka omständigheter en anställd kan motsätta sig att betala tillbaka. I fallet AD 2006 nr 105 (du kan läsa hela här) skriver domstolen att arbetsgivaren får inte kräva återbetalning om den anställde förbrukat beloppet samt varit i god tro.

När är man i god tro?

Begreppet god tro återkommer på många ställen i juridiken. I det här fallet uppfyller arbetstagaren kravet på god tro om hen inte insett eller borde insett att löneutbetalningen var felaktig. Motsatsen till god tro är ond tro och det är om arbetstagaren insett eller haft anledning att misstänka att löneutbetalningen var felaktig. Vid ond tro är arbetstagaren skyldig att betala tillbaka den felaktiga lönen.

Du skriver att summorna inte var uppenbart felaktiga, att lönespecifikationerna var svårlästa och att du helt enkelt inte insett att lönen var fel. Detta talar för att du varit i god tro men någon exakt bedömning är svår att göra med så lite uppgifter.

Är pengarna förbrukade?

Du skriver att du har förbrukar pengarna vilket också är ett krav för att du ska slippa betala tillbaka.

Vad ska du göra?

Jag tycker absolut att du ska motsätta dig att betala in skulden och hänvisa till din goda tro, att du förbrukat pengarna samt att det var din chef som orsakade den felaktiga utbetalningen. Om du dessutom är medlem i en facklig organisation så tycker jag att du ska vända dig dit för att få mer hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!

Vänliga hälsningar,

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (544)
2019-03-19 Måste en arbetstagare som fått för mycket lön betala tillbaka? Fråga om condictio indebiti.
2019-03-13 Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?
2019-03-12 när pengarna inte dras från kontot
2019-03-05 Har borgenär informationsplikt gentemot borgensman?

Alla besvarade frågor (66981)