Behöver jag betala skatt på gåvor från utlandet?

2020-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA
HejMin mamma som är bosatt i Taiwan har nyligen sålt ett hus där och jag i en syskonskara på tre blev tilldelat ett belopp på ca. 500 000kr . Min mamma vill överföra dessa pengar till mitt bankkonto i Sverige . Jag är bosatt i Sverige sedan många år tillbaka och är svensk medborgare. Jag vill göra rätt för mig och ha följande frågor:1) Kommer dessa pengar behöva beskattas i Sverige? Det är ju en gåva från henne ?2) Om det kan klassas som en gåva ( förhoppningsvis) , måste det finnas en nära släktrelation mellan sändaren och mottagaren?3) Finns det någon gräns hur stort belopp man får skicka från ett land utanför EU?4) Samt finns det någon gräns hur många gånger man kan ge "gåvor" till sina barn ? Jag tänker på eventuella fler framtida försäljningar av fastigheter i Taiwan som min mamma vill att jag skall ta del av vinsterna?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om kontrolluppgift om utländska förhållanden finns i 23 kap. skatteförfarandelagen (SFL).

Behöver jag betala skatt för gåvor?

Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att:

1.En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. Det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. Gåvan bygger på frivillighet.


Måste jag lämna kontrolluppgift till skatteverket om jag tar emot en överföring från utlandet?

Enligt 23 kap. 1 § första stycket SFL måste en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, om en summa från utlandet överstigande 150 000 kr överförs till en person Sverige. Kontrolluppgiften ska enligt 23 kap. 1 § andra stycket SFL lämnas till Skatteverket av den som förmedlat betalningen, alltså banken eller något annat betaltjänstföretag. I kontrolluppgiften ska betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum, valutakod, och vilket land betalningen kommer ifrån anges (23 kap. 1 § fjärde stycket SFL). Du kan läsa mer om betalningar från utlandet på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning och råd

Du kommer inte behöva beskatta pengarna i Sverige eftersom, gåvor är skattefria. Det faktum att gåvan skickats från utlandet saknar betydelse. Det behöver inte finnas någon nära släktrelation mellan gåvogivaren och mottagaren, men det kan underlätta bevisningen på grund av presumtionen för gåvoavsikt vid gåvor mellan närstående. Du behöver inte heller lämna kontrolluppgift till Skatteverket, utan banken gör det.

Värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kommer kapitalvinstbeskattas i Taiwan för eventuell vinst som uppstår vid försäljningen av fastigheterna, men detta påverkar inte din skattemässiga situation.

Det finns ingen gräns på hur stort belopp som får skickas till Sverige från utlandet, men överstiger summan 150 000 kr måste kontrolluppgift lämnas till Skatteverket. Mitt råd är att du deklarerar gåvan, även fast den är skattefri, så att Skatteverket vet var pengarna kommer ifrån istället för att de upptäcker överföringen senare och börja undra. Ett råd är också att du kontaktar din bank och frågar om de lämnat in kontrolluppgifter.

Det finns inte någon gräns för hur många gånger man kan ge gåvor till sina barn. Så länge gåvokriterierna är uppfyllda är en gåva skattefri.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll