Behöver jag betala om jag har blivit vilseledd att ingå avtal?

2017-07-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,Jag har likt många via vilseledande skrivit på årskompletteringserbjudandet som Bolagsupplysningen.se skickat som ett massutskick. På grund av vilseledande från Bolagsupplysningen.se har jag motsatt mig betalningsansvar samt sagt upp avtalet. Min fråga är: Jag har inte rätt att teckna avtal i firmans namn samt att jag trodde det var en komplettering som skickades från bolagsverket. Har jag lagen på min sida för att driva ärendet?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tittat på en av de blanketter som Bolagsupplysningen.se skickar ut till företag och kan konstatera att informationen om vad tjänsten kostar finns angiven, visserligen bland mycket annat finstilt. Själva erbjudandet är dessutom utformat som om det vore fråga om en komplettering efter en adressändring. Vissa har t.om. förväxlat Bolagsupplysningen.se med Bolagsverket.

Behöver jag betala?

Huvudregeln i Svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Det finns dock ett antal undantag. Bland annat är avtal som har ingåtts efter vilseledande ogiltiga (30 § avtalslagen). Eftersom Bolagsupplysningen.se antagligen vet om att du har fyllt i företagsuppgifterna i tron om att det enbart var en komplettering kan det även strida mot tro och heder att åberopa avtalet till stöd för betalningsskyldigheten. Även på denna grund kan avtalet vara ogiltigt (33 § avtalslagen).

Min uppfattning är därför att du inte behöver betala fakturan. Bestrid fakturan både muntligen och skriftligen (gärna per e-mail) och förklara att du har blivit vilseledd att ingå avtalet. Du bör även upprätta en Polisanmälan. Får du fler krav från företaget, t.ex. via inkassoföretag eller Kronofogden, ska även dessa bestridas.

Har jag behörighet att ingå avtal för företagets räkning?

Din andra fråga tolkar jag som att du undrar huruvida du är behörig att ingå avtal i företagets namn, och om avtalet kan vara ogiltigt på grund av att du saknar behörighet. Ett precist svar på den frågan blir svårt att ge eftersom det beror på vad du har för ställning i företaget och hur den andre avtalsparten (dvs. Bolagsupplysningen.se) har uppfattat din behörighet. Eftersom du är den som har fyllt i blanketten är det dock troligt att ni som företag har gett mottagaren en befogad uppfattning om att du har rätt behörighet, men detta påverkar inte avtalets ogiltighet enligt min redogörelse ovan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma via kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97581)